'TWIN REVOLUTION' VE ÜLKELERİN GELİŞİMİ

Milli ekonomilerde liberalleşme (serbestleşme) etkisini politik kaynaklar ve teknolojik kaynaklar olarak iki bölümde incelemek mümkündür.
 
Bu iki etki ekonomi literatüründe ‘twin revolution‘ olarak bilinir.
 
Dual Revolution olarak da bilinen 'çift devrim' İngiliz Eric Hobsbawm (d.1917-ö.2012) tarafından Fransız Devrimi'nin başlangıç yılı olan 1789 yılı ile Sanayi Devrimi'nin güçlendiği 1848 yılları arasındaki dönemi tanımlamak üzere kullanılmıştı. Bu dönem sanayi devrimi sonucu olarak ortaya çıkan makineleşme karşısında birey ve devletlerin nasıl bir politika uygulayacaklarının birey haklarından, kamu güvenliğine kadar birçok fikrin tartışıldığı bir dönem olarak bilinir.
Twin Revolution'un birinci bölümü: politik kaynaklar, serbestleşme ulusal ekonomik güç ve ticaretin uluslararası kurumlara daha fazla entegre olmasını sağlamıştır. Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması olarak bilinen GATT daha sonra Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organisation, WTO) olarak işlev gören uluslararası kuruluşlar 1950 li yıllardaki %15-20 oranındaki tarife engellerini 1990 ların başında %7 lere çekerek bu konuda öncülük yapmıştır. Avrupa Birliği (AB), NAFTA, MERCOSUR (Common Market of the South) veya ASEAN (the association of South East Asian Nations) serbest ticaret bölgeleri ve ticari anlaşmalarla ticaretin serbestleştirilmesi üzerine yoğun çalışan kuruluşlar olarak öne çıkmıştır. Politik serbestleşme sonucunda 1975 yılında ABD de finansal pazarların serbestleşmesi (May Day) ve telekomünikasyon sektöründe 1984 yılında AT&T nin 7 şirkete bölünmesi sonuçlarını getirmiştir.
Twin Revolution'un ikinci bölümü: teknolojik kaynaklar ise serbestleşme ile gelişmiş, taşıma ve ulaştırma, bilgi teknolojilerindeki gelişme ve modern telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi olarak ortaya çıkmıştır. Taşımacılıkta 1960 lı yıllarda bir geminin yük taşıması için harcadığı zamanın %60 ı limanda doldurma-boşaltma işlemlerine ayrılırken gelişen teknoloji ile bu süre birkaç saate inmiştir. Bilgi teknolojilerindeki gelişme ise 1970 li yıllarda bir mainframe (bilgisayar ana modülü) fiyatı 10 milyon $ ile satılırken şimdi bu mainframe bilgisayarlardan daha güçlü dizüstü bilgisayarlar 'lap-top' lar 2000 $ ın altında satılır olmuştur.
 
Telekomünikasyon sektöründe haberleşme maliyetleri ise 1927 li yıllarda İngiltere’den ABD ye telefon ücretinin 3 dakikası 173 Sterlin iken ,1983 de bu rakam 1.63 Sterlin değerine şimdi ise birkaç pens değerine veya ücretsiz hale gelmiştir.
 
Telekomünikasyon sektöründe Pentium işlemli bilgisayarlar, videokonferans sistemleri, faks, mobil telefonlar ve fiber optik kabloların gelişimi sonuçlarını ortaya çıkarmıştır.
Sonuç olarak; 'twin revolution' 'çift devrim' teknolojik gelişmeler ile düş-ge, ar-ge, ür-ge seviyesinde çalışan ülkelere global ticareti kontrol etme ve yabancı sermaye yatırımlarını (FDI (Foreign Direct Investment) cazip hale getiren gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz.
 
ARKEOTEKNO
 
NOT: Düş- Ge: Düşünce-Geliştirme
Ar-Ge : Araştırma-Geliştirme
Ür-Ge : Üretim-Geliştirme