Dünyanın ilk resmi rüşvet listesi Hollandalı Arkeologlar tarafından 3400 yıllık bir Asur tabletinde çalışanların rüşvet aldığına dair bir liste halinde 1997 yılında bulunmuştu.

Asur İmparatorluğu'nun Orta Krallık döneminde Ashour Adein döneminde  Al- Sabbi al- Abiadh arkeolojik kazı alanında Şam'ın 340 Km doğusunda yer alan Rakka' da içinde prensesin ve kamu görevlilerin de bulunduğu rüşvet alanlar listesi  dünyanın ilk resmi kayıtlı listesidir.

Liste Asur İmparatorluğu'nun ikinci en güçlü kralı olan Ashour Adein arşivine aitti.

Ortaçağda ise rüşvetin İngilizcedeki karşılığı olan 'bribe'   dilenciye verilen bir parça ekmek anlamında 'a piece of bread to beggars' dan üretilmiş bir kelime. Ancak dilencilerin sadaka üzerine yaşam sürmeleri ve bu sadakaları alamayınca sonuçta hırçınlaşmaları ve kendilerine sadaka verilmediği zaman olay çıkarmaları rahatsızlık vermeye başlamıştı. Dilencilere sadaka daha az verilmeye başlayınca bu sefer dilenciler, insanlara saldırarark para istemeye başladılar. Dilenciler tarafından sadaka, zorla istenilen para haline gelirken işledikleri suçlar sonucunda kendilerini yakalayan kamu ve yargı mensuplarına paralar vererek bu suçlarından kurtulmak istediler. Böylece ilk önce sadaka olarak başlayan bu uygulama sonucunda dilencilere verilen para tersine dönerek dilenciler tarafından suçlarını ört bas etmek üzere görevlilere yasal olmayan yoldan verilen para anlamında 'bribe' halini almış ve 16. yüzyıldan itibaren giderek kamu içinde değişik bir şekilde işini yaptırmak isteyenlerin genel bir davranış modeli olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Türkçedeki rüşvet kelimesi ise  Arapça 'rşw' kökünden gelen 'rişwa' dan üretilmiş bir kelime.   ( رشوة)

 

 ARKEOTEKNO