GROUND PENETRATING RADAR (GPR) IN ARKEOLOJİDE KULLANIMI

GPR cihazı bir anten, radar sistemi ve klavye, monitor ile teçhiz edilmiş bir bilgisayardan oluşmaktadır. GPR kullanılırken objeye gönderilerek buradan yansıyan dalgadan yansıyan elektromanyetik dalga içindeki veri bilgisi antene gönderilir ve bu bilgiler PC de toplanarak değerlendirilir.
 
 
Teknik olarak GPR cihazları 80-1200 Mhz arasında çalışan cihazlardır.
 
Bu değerlere göre yüksek frekanslar dalga boyu daha düşük olacağı için derinliği az olan yüzeylerde, düşük frekans değerleri ise dalga boyu daha yüksek olacağı için daha derin olarak çalışılmak istenen yüzey araştırmalarında kullanılır.
 
 
Buna göre aşağıdaki formül (d) derinliğinde bulunan bir yüzey araştırmasında uygun frekans
 
f = 150 / d √ε MHz
 
eşitliğinden bulunur.
 
 
Burada seçilen frekansa bağlı olarak hangi frekansta çalışılırsa o frekansın 3 katı alınır daha sonra da örnekleme teoremi gereğince bunun 2 katı alınarak frekanslar aralıklı olarak toprağa doğru gönderilerek yer altında bulunan objeden yansıyan dalgadan nesnenin şekli ve yeri tespit edilmeye çalışılır.
 
Örneğin 100 Mhz lik bir değerde çalışılan bir GPR ın örnekleme aralIğı 100 X 3 X2 = 600 Mhz olacaktır.
 
ARKEOTEKNO