KUKULKAN PİRAMİDİNİN ARKEOAKUSTİK VE ARKEOASTROLOJİK MESAJI

 

S.Vedat Karaarslan Arkeolog- Y.Mühendis

 

Mayaların tarihleri m.ö. 700 ve m.s. 300 arasında ilk dönem, m.s.300-900 arasına klasik dönem ve İspanyolların etken olduğu m.s.900-1500 tarihleri arasında olmak üzere 3 bölümde incelenir. 

 

 

Yucatan, Meksika'nın eyaletlerinden bir tanesi olup Meksika Körfezi'ne doğru uzanır. Yucatan'daki antik Maya uygarlığına ait antik bir şehir olan  Chichen Itza' da bulunan ve 10. yüzyıla tarihlenen  Kukulkan Piramidinin günümüz astronomi ilmi ile uğraşan bilim adamlarını şaşırtan öyküsü, arkeoakustik alanında verilebilecek iyi örneklerdendir. Itza, 150 yılı aşkın bir sürede İspanyollara karşı savaşmış bir halkın adıdır. 

 

 

Bu piramidin her bir yüzünde 91 adet merdiven bulunmakta ve bu sayıyı piramidin 4 yüzü ile çarptığınızda elde edilen 364 sayısına piramidin en üst kısmında bulunan düzlüğü de ilave edilirse bir yıldaki 365 gün elde edilir. En üst noktadaki bu düzlük, gün tepesi ya da zenit olarak tanımlanmış ve kozmik merkez olarak adlandırılır. 

 

Piramidin 4 merdivenli olarak 4 yüz olarak yapılması bir yıldaki 4 mevsim ile ilgilidir.

 

Chichen Itza'da bulunan kabartmalarda bir elinde insan kafatası tutan tasvirlere rastlanmış. Arkeologlar, müsabakalar sonunda yenilen kişini kafasının kesildiğine ve bu kesik baş ile muzaffer olanın piramidin basamaklarını çıkarak ruhunu özgürleştirdiğini ileriye sürmektedirler. Buna en büyük dayanak Maya adının anlamının 'acıdan kurtulmak' olmasına bağlamaktadırlar.  

 

Yılda iki kez vuku bulan  ve gece ile gündüzün eşit olduğu gün olan ekinoks döneminde piramide gelen güneş ışınlarının piramitin geometrik yapısı nedeniyle en altta bulunan Kukulkan adındaki iki yılan heykeli başının üstüne düşmesi ile ortaya bir S harfi çıkar. Kukulkan, Mayaların Aztek dili Nahuatl'da Quetzalcoatl denen tüylü yılana verdikleri isimdir. Tüylü Yılan, hemen hemen bütün kültürlerde bulunan  Yaşam Ağacı üzerinde aşağı yukarıya inip çıkan bir hayvan olarak karanlık ile aydınlığın arasındaki dualiteyi tanımlar.

 

Bu S harfinin şekli ile ekinoks dönemindeki gökyüzü yıldızlarının yörüngeleri geometrik olarak elde edilmiş olur.

 

Mayalar, bu tür piramitlerin inşaasında kullandıkları taşların sesleri iletiyor olmasına çok dikkat ederlerdi.

 

Piramidin esas şaşırtıcı özelliği kukulkan yılanlarının önünde bir el çırpması yapılırsa bir kuş cıvıltısı duyulmasına neden olan bir sesin ortaya çıkmasıdır. Bu kuş sesi piramidin içinde Mayaların ruhunu temsil eden ve tüylerinin dini törenlerde kullanıldığı Quetzal adlı kuşun sembolik olarak sesinin duyulmasıdır. Quetzal Aztek dilinde güzel anlamına gelen 'quetzalli' den gelir. Nadir bulunan mücevher kuşu olarak da bilinir ve Guatemala devlet bayrağında sembolik olarak yer alır. Kuş, antik Maya'da kutsaldı, öldürülmesi yasaktı ve renkli tüyleri törenler sırasında kral ve rahipler tarafından giyildi ve efsanelerde yer aldı. Nemli bölgelerde yaşamayı sever ve en önemli yiyecekleri avokado, kurbağa ve böceklerdir.

 
 

 

Piramidin basamakları 900-1300 Hertz frekanslarda cıvıldama sesine sahip olan Quetzal kuşunun  adeta simülasyonunun yapıldığı bir ses armonisine göre tasarımlanmış olduğu David Lubman tarafından tespit edilmiş. 

 

Piramidin  365 basamağına tekabül eden ses armonisinin adeta bir teyp kasedindeki kayıt gibi günümüze kadar ulaştığı düşünülüyor.

 

ARKEOTEKNO 

 

 

 

 

24.04.2013