Post Süreçsel Arkeoloji

Bu site, Arkeolojinin önemli bir dalı olan Arkeometri ve buna bağlı olarak Arkeoastronomi, Arkeoakustik, ve Arkeolojide  simülasyon alanında Arkeologların analitik düşünme tarzını ortaya koyarak yeni bir açılım olan "Post Süreçsel Arkeoloji' alanında her türlü bilimsel, akademik, kültürel, görsel dokümanların araştırılarak ortaya konulmasını hedeflemektedir.

Bu sitenin vizyonu Arkeolojik kazılarda şimdiye kadar ifade edilen "kazıları siz yapın, buluntuyu siz çıkarın, biz bu buluntuları yorumlayalım"  taraflı anlayışını yok edecek Kuramsal Arkeoloji yöntemini kavrayan ve arkeolojinin yalnızca kazı faaliyetinden ibaret olmadığını, her konuda kuram ile pratiğin birlikte ele alınması gerektiği gerçeğini görmeyi hedeflemektedir. 

Bundan dolayı vizyonumuz "bilgisayar kullanımı, fizik, kimya, matematik, elektronik gibi fen bilimleri ve felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi sosyal bilimlere " dayalı bir arkeolojik düşüncenin yerleştirilmesine yönelik yayın olacaktır. 

 

IADLogo2013_large.png