6G SONRASINDA 7G ve 8G MOBİL TELEKOM YOL HARİTASI

Beşinci jenerasyon yani mobil telefon ağı altyapısı olan 5G (Fifth Generation) sistemlerinin uydular ile yakınsamasından sonra oluşacak 6G ağlarının ülke farkı gözetmeksizin uydular arasında ‘space roaming’ ile coğrafik sınırları ortadan kaldıran ağ yapısı bir sonraki jenerasyon olan 7G de planlanmaktadır.

Çin'de 5G telefon sevkiyatı arttı - Teknoloji Haberleri - Milliyet

7G sistemlerinin altyapısını uydular arasındaki roaming yapabilme yeteneği belirleyecek 6G altyapısında çalışan yüksek yörüngelerde çalışan

telekomünikasyon ya da haberleşme uydularını (GEO, geosynchronous orbit), 

alçak yörüngelerdeki uydular (LEO Low Earth Orbits, HEO High Earth Orbit, MEO Medium Earth Orbit) 

ve

navigasyon uydularının (Global Navigation Satellite Systems – GNSS)

birlikte çalışabilirlik ilkesi ile mobil telefonların bu ağlar üzerinden kullanabilmesi öngörülmekte.

6G1

Uydu ağlarının birbirleri ile ISL (Inter Satellite Link) nasıl bir haberleşme ağı içinde çalışacağı, bir ülkeden diğer ülkeye seyahat edecek mobil kullanıcılara “handoff/roaming” yapabilme yeteneği ve bunlarla ilgili düzenlemelerin (regülasyonların) nasıl yapılacağı ise çözülmesi gereken teknik ve yönetsel konular olmakla birlikte bu ağ üzerinde 6G altyapısında ulaşılacak 10-100 Gbps lık hızların gidiş- geliş gecikmesi (round trip time) nin en düşük değerde olarak bütün 7G mobil telefonlar için nasıl iletilebileceği kuantum fiziğine dayalı gelişmelere göre yapılacak çiplerin, pillerin ve bu ekipmanlar ile kurulacak ağların teknolojik spesifikasyonları belirleyecektir.

Öncelikle deneysel olarak kanıtlanmış süperpozisyon ve ışık hızından minimum 10.000 kat ancak ortalama 70.000 kat daha büyük olan fotonlar arası iletişim hızının tanımı olarak kuantum dolanıklık (quantum entanglement) ilkesine göre çalışacak ‘quantum computer’ ve ‘quantum communication’ bu ağların geliştirilmesinde en büyük rolü oynayacak…

Quantum entanglement [8] | Download Scientific Diagram

                                KUANTUM DOLANIKLIK : AYNI BİLGİ AYNI ANDA İKİ FARKLI YERDE 

Kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla sayıdaki kuantum parçacıklarının birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsunlar birbirleriyle eşzamanlı olarak etkileşebileceğini dolayısıyla birbirinden çok uzakta olan iki merkezde bulunan kullanıcıların aynı orijinden gelen elektronlar sayesinde eş zamanlı olarak haberleşebileceğini ortaya koyması ilkesinden dolayı kıtalararası telekomünikasyon iletişiminde en son hıza ulaşılması açısından çok önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Bununla birlikte elektronik komponentlerin silisyumdan galyum-nitrata geçiş çalışmaları silikon tabanlı bilgisayar teknolojisinin quantum tabanlı bilgisayar teknolojilerine geçiş aşamasının öncül çalışmaları olarak da görülebilir.

Kuantum haberleşme teknolojilerine dayalı projeler gelişmiş ülkeler tarafından büyük bir hızla devam etmekte.

Bütün bu çalışmalar çok yüksek iletişim hızlarının minimum gecikme ile çok yüksek sayıda kullanıcının global düzeyde ses, data ve video iletişimini kesintisiz sağlamak için yapılmakta…

Bu iletişim ortamlarında 2070 yılına kadar insan-bilgisayar bütünleşmesi olarak ‘singularity’ nin  gerçekleşeceği ve bu ağlar üzerinden kişi bazında davranışsal verilerin de içinde olabileceği tüm kişisel verilerin global düzeyde paylaşılabileceği öngörülmekte… Bu ağlar üzerinden internet tabanlı telepatik bilgiler ile rüyaların kayıt altına alınabileceği ya da paylaşılabileceği planlanmakta… 

7G ağı ile uydular üzerinde ‘space roaming’ işlemi bütün ülkeler bazında tamamlandıktan sonra uygulama aşamalarının başlaması öngörülmekte…

Uygulama aşaması olarak belirlenen 8G ağlarında ise günümüzdeki HDTV yayınlarından 16 kat daha yüksek çözünürlüğü olan UHDTV ‘Ultra High Definition TV’ uygulamalarının global düzeyde iletilebileceği çalışmalar yapılacak…

4G nin ilk kurulduğu yıl olan 2010 yılından itibaren gelecek diğer ‘G’ lerin gerçekleştirilme tarihleri ise şöyle…

5G mobil ağı altyapısı 2020 yılında (birçok ülkede tamamlandı)

6G mobil ağı altyapısı 2030 yılında

7G mobil ağı altyapısı 2040 yılında

8G mobil ağı altyapısı 2045 yılında

Çok yüksek veri trafiği olacak uydu bazlı 8G ye kadar ulaşacak bir global mobil ağın kurulması, bu teknolojilerin tasarım ve üretiminde rol oynayacak ülkelerin çalışmalarında ne kadar başarılı olacaklarına bağlı…

Şimdilik ‘G’ lerin yol haritası böyle…

Not: Bu yazı 30.04.2015 tarihli teknosektör adlı web sitesinde yayımlanmıştır. 

ARKEOTEKNO 

[1] Testing the speed of ‘spooky action at a distance, Daniel Salart, Augustin Baas, Cyril Branciard, Nicolas Gisin & Hugo Zbinden, Vol 454, 14 August 2008, doi:10.1038/nature07121)

[2]http://www.lr.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/LR/Organisatie/Afdelingen_en_Leerstoelen/Afdeling_SpE/Space_Systems_Eng./Publications/2010/doc/4S_2010_InterSatLink_1884288Sun.pdf

[3]  http://www.researchgate.net/publication/23171728_Quantum_mechanics_The_speed_of_instantly 

[4] ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ict/docs/fet-proactive/press-12_en.pdf).

[5] http://www.technologyreview.com/view/425733/paul-allen-the-singularity-isnt-near/

[6] http://www.dotfive.eu/index.php?id=184

[7] www.IJCSI.org