ABYDOS'DAKİ HELİKOPTER VE DENİZALTI?

Yukarı Mısır'ın en eski şehirlerinden biri olan Abydos'da antik çağlarda, Osiris'in kutsal kafasının korunmuş olduğu Abdu, “sembol ya da rölyef tepesi” olarak adlandırılır. 
 
Eski Mısırlılar, “ölülerin ve yeraltı dünyasının tanrısı”  olan Osiris'in mezarının Abydos'ta bulunduğuna ve başının gömüldüğü yer olduğuna inanırdı. Abydos kutsal şehrinde başka tapınaklar da bulunur. 
 
Bunlardan Seti I Tapınağı bugüne kadar korunmuş olan en iyi Abydos tapınağı olarak göze çarpar. Bu görkemli tapınaktaki kabartmalar, Mısır' ın en iyi kabartmalarıdır.
 
Bu tapınak tasarım açısından tek (unique) ve “L” harfinin şekline sahiptir. Tapınakta Kralların ve Tanrıların listeleri bulunur. 
 
Tapınakta bulunan yazılı metinlerde yıldızlar ve güneş arasında seyahat eden ebedi yolculuk sonucunda bir sonraki yaşamdaki kavramlar anlatılır ve Osiris, Isis, Horus, Amon Ra, Ra HorAkhty, Ptah ve Set I ' e ait zengin kabartmalar bulunur. 
 
Ayrıca firavun ve baş tanrıların ibadeti için inşa edilen yedi adet şapel bulunur.
 
Tapınakta ayrıca bir de Hypogeum (yer altı mezarı) ele geçmiştir. 
 
 
Abdyos'daki bu tapınakta 1848 yılında bir başka keşif daha yapılır. 
 
Seti I'e ait bu tapınak'ta, helikopter, denizaltı, zeplin ve planör olarak modern araçların temsil edildiği açıklanan bu gizemli hiyerogliflerden en gözde olanı, modern yapılı bir ağır askeri teçhizat gibi büyük nesneleri kaldırabilen bir nakliye helikopteri ve konteyner. 
 
Aynı tapınakta bunlara ilaveten modern yapılı bir tank ve bir denizaltı tasviri de görülüyor.
 
 
ARKEOTEKNO