TROYALI PRENSES KASSANDRA’NIN KEHANETLERİ

Homeros tarafından yazılan ancak Truva adlı bir savaşın olup olmadığı günümüzde tartışılan bir konuda belki de eldeki kanıtların en güçlüsü olan İlyada adlı destanda mitolojik bir kahraman olan Kassandra, Troya Kralı Priamos ve eşi Hekabe'nin en güzel olduğu rivayet edilen kızıdır.

Antik yazarlardan Euripidies, Kassandra'yı bukleleri altın renkli ve Ibıcuis ise mavi göz renkli gür bukleli kız olarak tanımlamıştı.

Yine rivayet edilir ki Apollon, bir gün kralın kızı güzel Kassandra’ya geleceği bilme yeteneğini verme karşılığında kendisi ile birlikte olmayı teklif eder.

Kassandra bunu kabul eder ve mitolojiye göre Apollon Kassandra’nın ağzına tükürerek onu geleceği bilen kâhin bir kişi haline getirir.  

Ancak Kassandra sözünde durmaz ve Apollon ile birlikte olmaz.

Kassandra, Apollon’u kandırmıştı.

Apollon buna çok öfkelenir ve Kassandra’yı gelecekte her şeyi bilen ancak kimseyi inandıramayan bir kişi haline getirerek Kassandra’yı lanetler.  

Bir diğer rivayete göre babası ve annesi Kassandra’yı Troya (Çanakkale) dışındaki Thybra’daki bir Apollon tapınağında unutmuşlardı.

Ertesi gün tapınağa gelen babası Kassandra’yı tapınakta uykuya dalmış halde ve yılanların Kassandra’nın kulaklarına geleceği fısıldadarken  bulmuştu.

       

                          TROY FİLMİNDEN KASSANDRA (EMILIA FOX)

Böylece Kassandra, gelecek ile ilgili felaketler de dâhil her şeyi bilecekti ancak kimseyi inandıramayacaktı.

Kardeşi Paris’in Helen’i Sparta’dan Troya’ya getirmesini bir felaket haberi olacağını öngördü. Hektor’un cesedinin şehre getirileceğini önceden bilen ve ilk gören kişi Kassandra idi.  

Troya Savaşı (M.Ö. 1250) bütün hızıyla devam ederken Troyalılar Akhalara karşı kesin zafere ulaşıyorlardı. Savaşın görünür nedeni ise Akhaların kolonilerini Anadolu'ya yaymak ve Dardanelya Boğazı (Çanakkale Boğazı) üzerinden Anadolu'ya girecek gemilere ekonomik üstünlük sağlamaktı.

Ancak Akhalılar kurnaz Odysseus'un önerisi ile deniz kıyısında bir tahta at yapmaya başlamışlardı.

Tahta atın yapılmasından bir müddet sonra Troya kıyıları sessizliğe bürünmüştü.

Troyalılar yapılan bu tahta ata yaklaşmışlar ve onunla alay etmeye başlamışlardı. Troyalılar savaşı kendilerinin kazandıklarına inanmışlardı. Troyalılar tahta atı iplerle çekerek Troya şehrinin içine kadar getirmişlerdi.

Kassandra ise atın hile dolu bir tehlike olduğuna dair herkesi uyarmış bu tahta atın bir hile ile dolu olduğunu ısrarla söylüyordu. Kassandra’nın tahta atın içinde Akhalı askerlerin olduğu kehanetlerine koca Troya’da babası dahil hiç kimse inanmamıştı.

Babası Kassandra’yı kehanetlerinden dolayı Troyalıların duymasından korktuğu için bir nöbetçi yoluyla bir odaya hapsetmişti ama Kassandra’nın her kehanetinin nöbetçi tarafından kendisine bildirilmesini de emretmişti.   

Hiç kimse Kassandra’yı dinlemiyor ve inanmıyordu.

Troyalılar o gece savaşın galibi olarak bir eğlence tertip etmişlerdi.

Troyalılar yediler, içtiler sonunda bütün şehir zafer kazandıklarına inanan askerler de dâhil olmak üzere uykuya daldılar.

Gece yarısında tahta atın içine gizlenen savaşçı Akhalar atın içinden çıkarak kalenin kapılarını açtılar.  

Tenedos Adası’nın (Bozcaada) arkasında gemilerini gizleyen Akha savaşçıları da Troya kıyılarına yaklaştılar ve açılan kapılardan kaleye girerek Troya’ya saldırmaya başlarlar.

Uyuyan bütün Troyalı askerler Akhalar tarafından katlediliyor, Troya halkı kılıçtan geçiriliyordu.

Troya savaşı hile ile Akhalar tarafından kazanılmıştı.   

Kassandra ise söyledikleri ile baş başa kalmış haklı çıkmıştı ama O da bir pallake (cariye) olarak Agamemnon tarafınfan Sparta’ya götürülmüştü.

Agamemnon ve Kassandra'nın Teledamos ve Pelops adlı ikiz çocukları olmuştu.

Ancak Kassandra, Agamemnon’un karısı Clyntemstra ve aşığı tarafından bir balta ile öldürülür.

Clyntemstra, Kassandra’yı Agamemnon ile olan ilişkisinden dolayı öldürmüştü.

Yakılıp yıkılan Troya’dan kaçan Aeneas soyunun bir Pelasg kenti olan Antandros’un hâlâ dalgalı olan sularından (Edremit) gemiler ile giderek Ubmria’daki (İtalya) yaşamlarının nasıl olacağı da yine Kassandra’nın kehanetlerine bağlanacaktı.

Kassandra, Troya’yı da ortaya çıkaran zengin Alman işadamı Heinrich Schliemann tarafından 1876 yılında bulunan Agamemnon mezarı içinde Yunanistan’daki Grave Circle A mezar alanına kraliyet mezarına gömülmüştü.

Günümüzde yaşanan olaylardan ders alarak geleceği tahmin ederek ne olabileceğini söyleyebilen ancak inandıramayan kişiler Kassandra Kompleksi tanısı ile teşhis edilirler.    

ARKEOTEKNO

Not: Antik yazarların fiziki tanımlamalarına uymayacak şekilde filmde görünen İngiliz aktris Emilia Fox’un canlandırdığı Prenses Cassandra, Wolfgang Petersen tarafından 2004 yılında çekilen Troy adlı film kadrosuna (küçük bir rol olduğu zannıyla) büyük bir tarihsel kişilik olmasına rağmen nedense dâhil edilmemiştir.