ARKEOLOGLAR İÇİN KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN ÖN YETERLİLİK FİRMA LİSTESİ

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 24. Maddesine Göre Ön Yeterlik Alan İstekli Listeleri 05.10.2016 Tarih ve 29848 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi...

 

Detaylı bilgi için 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,164133/kultur-varliklari-ihale-yonetmeliginin-24-maddesi-cerce-.html