Radyokarbon tarihleme bütün canlıların yaşam süreleri içinde almış oldukları karbon atomlarının canlıların ölümlerinden sonra C14 atomu salmaları ve bu salınımların her 5730 yılda bir yarıya inmesi esasına dayalı bir tarihlendirme yöntemidir. Bunun bir başka söylenişi ise her bir ölü organizma içindeki karbon atomları ölümlerinden sonra üzerindeki karbon atomlarını salması için geçen süre her bir atom için 5730 yılda bir yarısına iner. Karbonun in-situ durumda bulunan buluntular üzerindeki değeri ile laboratuvar ortamlarında ölçüm değerleri arasındaki farklılıklar C14 ölçümlerinde önemli farklılıklar yaratmakla birlikte bu tip sorunlar için ölçülen değerin bir kalibrasyonunun yapılması gerekir. Bunun için OxCal, PALCAL ve CALIB gibi bilgisayar programları bu hataların düzeltilmesi için kullamnılabilmektedir. OxCal programı Oxford Radyocarbon Accelerator Unit tarafından geliştirilmiş bir radyocarbon kalibrasyon programıdır. 

 

TABLO.jpg

 

Bütün yukarıdaki örnekler radyoKarbon tarihleme yöntemine göre tarhlendirme yapılacak ise ikinci sütundaki miktarlar kadar kazı alanından örnek alınmalıdır. Birinci rakamlar en az alınabilecek miktarlar, ikinci rakamlar ise alınması gereken tavsiye edilen miktardır.

 

ARKEOTEKNO