PORTABLE INFRARED MINERAL ANALYZER

 

Cihaz küçük ve taşınabilir özelliğinden dolayı müzelerde ve arazide kullanılır. Cihaz yaymış olduğu kızıl ötesi sinyaller arkeolojik buluntular üzerinde herhangi bir kalıcı hasar bırakmaz. Kullanılan dalga boyu 1300- 2500 nanometre uzunluğundadır ve bu dalga boyundaki kızıl ötesi ışınım buluntu üzerine 30-60 saniye süresince gönderilir ve yansıyan ışın ölçülür. Bu ölçüm sırasında buluntu içindeki atomik seviyedeki bağlantıların ne şekilde olacağı hakkında bilgi edinilir.

 

PIMA analizörü  phyllosilicates (kil, klorit ve serpantin mineralleri de dahil olmak üzere), hidroksillenmiş silikatlar (örneğin epidot ve amfibol gibi), sülfatlar (alunit, jarosit ve alçı) ve karbonat gibi hidroksiller (OH grupları) içeren minerallerin ölçümünde en iyi sonuçları verir.

 

 

pima_spectra.gif 

Grafikte seramiklerde bulunan çeşitli minerallerin dalga boyunun PIMA ile ölçülmüş spektrumu görülmektedir.


Seramiklerde bulunan 'alunit' minerali aşağıda gösterilmektedir.

 

 

alunite.jpg