Avusuryalı Friedrich Mohs tarafından 1812 yılında ortaya atılan MOHS sertlik skalası bir mineralin diğer bir minerali çizmesi ile bulunan bir skala şeklinde aşağıdaki tablo ile belirlenmiştir. Buna göre örneğin sertliği bilinen bir mineral sertliği bilinmeyen bir mineral ile birbirine sürtülür ve hangisinin diğerini çizdiği ile bir tespit yapılır. Örneğin tabloya göre apatiti çizip kuvars ile çizilen bir mineralin sertlik derecesi bu iki mineralin arasındaki derece olan 6 dır. Florit ile çizilmez Apatit ile çizilirse MOHS  sertlik derecesi 4 ile 5 arasındadır. Minerallerin arasındaki bağ kuvvetleri arttıkça sertlik dereceleri artar. 

 

Aşağıdaki MOHS sertlik derecesi en yumuşak olan mineralden başlamak üzere en sert olana 1-10 arasında sıralanmış olup arkeolojide seramik vazoların sertliklerinin belirlenmesi için kullanılmaktadır. 

 

 

TABLO_2.jpg

 

 ARKEOTEKNO