Ortaçağ  karanlık Avrupa'sının 1543 yılında Kopernik'in ölüm döşeğinde korkudan yazamadığı yasak kitabının ölürken  basılacağı bilgisi verilmesinden 457 yıl sonra sadece gezegende başka canlılar da var dediği için İtalya'da canlı canlı 1600 yılında yakılan Bruno'dan sonra Galileo 'nun deneysel gözlemleri ile de desteklenen ancak yanma korkusu ile inkar ettiği Heliocentric yani 'güneş merkezli evren' modelinden bu yana tam (2014-1543)= 471 yıl geçmiş bulunuyor.

 

Batı toplumu böyle biliyor...Ne kadar yanıltıcı....Çok yanlış......

 

 hel.jpg

 

Batı eksenli bu taraflı bilginin acziyeti Sümerlilerin yukarıdaki silindir mühründeki güneş merkezli evren modelinin günümüzden tam 6000 yıl önce Sümerliler tarafından bilindiğini ortaya koymuş . Ortada güneş ve etrafında gezegenler dönüyor....

 

Kilisenin dünya merkezli evren modeline karşı çıkanın cayır cayır yakıldığı yıllardan binlerce yıl önce günümüz gök geometri ve kozmolojisinin teorisini ilk kez Sümerliler taşlara kazımış.............

 

Sümer gök mekaniği postulasının tasvir edildiği çalıntı silindir mühür eser ve kaynağını inkar eden yanlı bilgi..........

 

Buluntu yıllar önce ziyaret ettiğim Berlin Devlet Müzesinde....  

 

S. Vedat Karaarslan