Bir alan arkeoloğunun kazı alanındaki buluntuların arkeometrik sonuçlarını alabilmesi için modern bir sırt çantası ekipmanları aşağıdakilerden oluşur. (çekiç, fırça, mala.. vs ekipmanları sırt çantasında değil kutu halinde muhafaza edildiği düşünülmektedir.)

 

XRF : Taşınabilir bir X ışınları floresans spektroskopisi analizi yapabilecek cihaz.

 

Petrografik Mikroskop: Gerektiğinde kayaç analizi ve seramik tozlarının doku analizinin yapılabileceği bir mikroskop.

 

Sahada herhangi bir kazaya karşı ilk yardımın yapılabileceği bir İlk yardım ilaçları

 

Bir dizüstü bilgisayar,

 

Cihazların  elektrik bağlantılarını sağlayacak kablolar, diğer ekipmanlar 

 

hhhhhhhh_1.jpg