Uydular üzerinden uzaktan algılama yöntemiyle arkeolojik kazı alanı araştırması yapılması ve kazı alanlarındaki buluntuların sanal gerçeklik (Virtual Reality) teknolojileri kullanılarak 3 boyutlu rekonstrüksiyonunun gerçekleştirilmesi sadece bu alanlarda bulunan kültürel mirasın kayıt altına alınması değil, aynı zamanda buluntuların görselleştirilerek müzeler gibi topluma açık yerlerde ziyaretçilere sunulması açısından da önemli bir çalışma olarak görülür. Özellikle yüzey araştırmalarında spektral ve mekansal çözünürlüğü yüksek düzeyde haritalama, yüzeyler arasındaki farklılıkların detaylı olarak algılanmasına dayalı farklı ölçekteki arkeolojik araştırmalar için uydular ile uzaktan algılama yöntemi, konteks haritalama, buluntu yerinin gösterimi, buluntu yerinin kategorize edilmesi, arazinin modellenmesi ve rekonstrüksiyonunun yapılması alanlarında kullanılırlar. Bu alanlarda elde edilen görsellerin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımları ve GPS uydu sistemleri ile entegrasyonu sonucunda planlanan kazıların kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi ile kültürel varlıklar koruma altına alınabilmektedir. Kazı alanlarının uydular ile tespit edilmesinden, buluntunun elektronik tarama ile bilgisayar ortamlarında görüntülenebilmesine kadar kullanılan altyapılar içinde bilişim teknolojileri ve özelikle de telekomünikasyon sistemleri çok önemli rol oynar. Bu videoda arkeolojide uydular üzerinden uzaktan algılamaya yönelik  uygulamalar (remote sensing) ile elde edilen verilerin değerlendirilmesinde bilişim teknolojileri ile yakınsama (convergence) yöntemleri tartışılmaktadır.  

 

Sunum için lütfen tıklayınız... 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AQcs743ENTo&feature=youtu.be 

 

Music by : Future World Music Space and Time (2014- Epic Emotional Drama) 

 

ARKEOTEKNO