Peru' da bulunan Chavìn de Huántar tapınağında arkeologlar çeşitli ses efektleri kullanarak tapınağın akustik özelliklerini ortaya çıkarıyorlar.Yaklaşık 125 dönümlük bir araziye yayılı olarak M.Ö 1500-400 yılları arasına tarihlenen tapınakta üst düzey rahipler dini ritüeller icra etmekteydiler.

 

Stanford Üniversitesi Bilgisayar Müzik ve Ses Merkezi (CCRMA) araştırmacılarının tapınak içinde labirent, koridor ve odalarda yapmış olduğu akustik testler sonucunda elde edilen kayıtları tapınağın kullanıldığı eski çağlarda şamanların bu sesleri oluşturarak transa geçmeleri sonucunda ayinlerini icra ettikleri sonucuna ulaşmışlardır.

 

Tapınağın odaları arasındaki ses rezonansına ilişkin ilk bulgular Perulu arkeolog Luis Lumbreras tarafından tespit edilmiştir. Pututus adı verilen aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere 20 adet deniz kabuğundan yapılmış ağızdan üflenerek çalınarak ses üretimi yapılan borazan benzeri aletler tapınak koridorlarında arkeologlar tarafından bulunmuştur.


 put.jpg

Söz konusu aletler pembe renkli olup hala çalınabilir durumdadır.Bu aletlere üflendiğinde çıkan 110 Hertz lik sinyalin tapınağı içinde bulunan kişiler tarafından algılanarak insan beyninde mantığın hakim olduğu sol yarım küreden duygunun hakim olduğu sağ yarım küreye geçişin sağlanarak bu duygusallık ile transa geçiş sağlanmakta olduğu bilim adamlarınca ifade edilmiştir. Rahiplerin bu ses frekansları ile kişileri transa geçirmeleri süresi içinde aynı zamanda güneş ışığının koridorlar içindeki yayılımı ile de transı mükemmel bir konuma getirdiklerini arkeologlar ifade etmektedirler. Tapınak içindeki yer altına yakın olan bölümlerindeki kıvrımlar ise sesin yayılması aşamasında rezonansın oluşturulması için filtreleme görevi yapmış olabileceği tahmin edilmektedir.

 

Yapılan pututus testlerinde araştırmacılar, kendilerini tapınağın bölümlerinde çok rahat hissettiklerine dair sonuçlara ulaşmışlardır.