ARKEOMETRİ NEDİR?

 

 Arkeometri, arkeoloji ve metrik kelimelerinin birleşiminden oluşur.

Arkeometri bir interdisipliner (disiplinlerarası) bilim dalı olarak arkeolojiyi tamamlayıcı bir özellik taşır.

İlk kez 1800 yılında M.H KLAPROTH Berlin Bilimler Akademisinde cam ve heykeller üzerinde bir takım kimyasal analizler yaparak sonuçlarını akademiye bildirir.

Baron De Geer İsveç'te bir göldeki balçığın tortul kütleleri içindeki balçık sayımına dayanan 'varv analizi' yaparak balçığın tarihlendirmesini yapar.

Yugoslav Matematikçi Milutin Milankovitz 1878 yılında güneş sistemindeki lekelerin dünya iklimini değiştirmesine dayanan bir matematiksel hesaplama ile buzul çağının 600 bin yıl kadar geriye gidebileceğini ortaya koyar.

 Arkeometri tanımı 1950-1960 yılları arasında en üst düzeye ulaşır.

Libby ve arkadaşları bu dönemde bütün organik maddelerin aynı oranda karbon depolamaları ve bunları kaybettikleri yarılanma yılını esas alarak Carbon 14 metodunu geliştirdi .

Modern arkeometri Libby ile başlamıştır.

Hava fotorafı arkeolojisi, fotogrametri, elektrik sondası, toprak direnci ölçümleri, radyoaktif parçalanmaya esas olan ölçümler, manyetik alana bağlı değişimler, rasemizasyon (biyoarkeoloji), uranyum ve florin yarılanmasına dayalı ölçümler, obsidisyan hidrasyonu, cam yüzeyi tabakaları ölçümü, varv analizi, dendrokonoloji (ağaç yaşlarını tarihlendirme), polinoloji (polen analizi), antik DNA ölçümleri (özellikle mitokandriyal DNA ölçümleri), termoluminans ölçümü, atomik soğurma spektrometresi, optik mikroskobi, optik emisyon spektrometresi, X- ışını yayımı, elektron prob mikroanalizi, kızıl ötesi soğurma, elektrospin rezonans, ground penetration radar ölçümleri arkeometrinin alanına girer.