Kültür Bakanlığı izinleri ve kaynakları ile finanse edilen arkeolojik kazı çalışmalarını yürütmekte olan Kazı Başkanları ile “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Yapılacak Yüzey Araştırması, Sondaj ve Kazı Çalışmalarının Yürütülmesi Hakkında Yönerge" kapsamında özellikle mali konularda karşılaşılan sorunların tartışılacağı ve bilgi alışverişinde bulunulacağı “Kazı Başkanları Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı” 16 Mart 2016 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

 

Ayrıntılar.....