Uyduların arkeolojide kullanımı son yıllarda daha da arttı.

 

Aşağıdaki grafikte kazı maliyetlerine göre hektar başına maliyetler normal bir kazı yöntemine göre 100.000 € değerine ulaşmışken bu rakam direnç ölçme yöntemi ile 1000 €, magnetometre yöntemi ile 900 €, LiDAR ile 50 €, İkonos uydusu, CASI (Compact Aerial Spectrographic Imager) yöntemi, Termal Infrared yöntemi ve Corona uydusu ile yapılan tespitlerde 10 € nun altına kadar inmektedir. 

 

gra.jpg