Amerika'da arkeoloji mezunları kariyerlerinde diğer bir deyişle iş hayatlarında ne kadarı hayal kırıklığına uğrayarak görevleri ile ilgili tutarsızlığa düşmüşlerdir. Aşağıdaki grafik bunu göstermektedir.

 

 

kar.jpg

 

 

Tutarsızlık çalışanların iş hayatlarındaki yükselme, derece alma ya da liyakatlarına göre görev almaları ile ilgili değerlendirme olabilmektedir.

 

Buna göre yapılan anket sonucunda elde edilen tabloya göre arkeoloji mezunlarından

 

461 Akademisyenden %17 si

296 Devlet çalışanından %26 sı

109 Müze çalışanından %18 i

230 Özel çalışandan %28 i

 

iş hayatlarında tutarsızlıklarla karşılaşmışlardır.

 

ÖNEMLİ NOT: Bu değerlendirmeler, ARKEOTEKNO tarafından hazırlanmakta olan Türkiye'de arkeoloji ve arkeologların geleceğine yönelik raporun hazırlanması amacıyla referans olarak kullanılmaktadır.

 

SONUÇ:  Arkeologlar arasında kariyer olarak en iyi tutarlılığı akademisyen (%15 ) , tutarsızlığı ise özel ve devlet sektöründe çalışan arkeologlar (%27-%28) göstermektedir.

 

ARKEOTEKNO