Anlam olarak En Büyük Lağım anlamına gelir.Yapılış tarihi M.Ö 600 yılında Roma İmparatoru Lucius Tarquinius Priscus tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü üzere Roma'daki Tiber nehrine şehrin bütün atık sularını taşımak üzere inşa edilmiştir. Bu eser Etrüsklü inşaat ustaların yardımı ile yapılmıştır.Bu kanallara antik çağdan bu yana çok fazla ceset yok edilmek üzere atılmıştır. Kanaldaki bu ölümler Ünlü İtalyan Ressam Lodovico Carracci' nin eserlerine konu olmuştur. Bu eserlerden bir tanesi aşağıda gösterilmektedir.  Kanal halen kullanımdadır. 

 thr_2.jpg

 

cl.jpg 

 CLOACA MAXIMA' NIN PLANI