Tüm dünyaya yayılmış antik Roma eserlerinin toplanması, tasnif edilmesi ve derlenmesine yönelik Berlin Brandeburg Academy of Science and Humanities’ in öncülüğünde yapılan çalışmalar kısaca CIL olarak adlandırılır. Geleneksel yaklaşım ile Klasik Arkeoloji dalının antik Roma yazıtlarının derlenmesi için vazgeçilmez bir dal olduğunu vurgulaması açısından CIL çok önemlidir.
CIL “Corpus Inscriptionum Latinarum” olarak Latin Yazıtlar Külliyatı demektir.
Arkeoloji ilmi olarak bir teori  ortaya koyuyor mu ? veya Arkeoloji bir teorinin sonucunda mı ortaya çıktı sorularının cevabı henüz tüm dünyada tartışılmaya devam etsin  arkeolojinin bir ilim olarak ‘ arkeoloji deneysel disipline dayalı disiplinsiz bir bilim dalıdır ’ tanımını yapan  İngiliz arkeolog David Clark ,
 dcalr.JPG
David Clark (1937-1976)
ne demek istemişti?
Belki de bunu yeni arkeolojicilerin arkeoloji ilmini antropoloji ve doğa bilimleri içine sokma gayreti olarak anlayabiliriz.
Bu durum arkeolojinin bir metodolojik tanım ile uygulanması anlamına gelmekteydi.
Arkeolojinin ilk dönemlerinde batı medeniyetinin kendi kültürlerini Roma ya da Yunan’a dayandırma gayreti içinde olmaları kısaca CIL kaynaklarının araştırılması günümüzde arkeolojinin ulaştığı aşağıdaki Simon  James’in çizdiği karikatürde ne de güzel özetlenmiş değil mi?
O zaman hangi arkeoloji diye sormak galiba en doğru soru olacak.
 
 tarama0006.jpg
 

ARKEOTEKNO