İnsanoğlu aklının oluşmaya başladığı dönem olarak kabul edilen orta  paleolitik çağda ortaya çıkan ve üst paleolitik çağda bütün dünyaya  yayılan  homo sapiens sapiens (Günümüzden tam 200.000 yıl önce)  döneminden itibaren kendisini aklını kullanmaya iten nedenlerin başında  gök ile ilgili bilinmezlere göre karadaki yerleşimini yapmış olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanın göğe ilgisinin bu merakı bugün adına astronomi  dediğimiz bilim dalına kadar uzanmaktadır. Arkeoastronomi ise insanoğlunun akli döneminin başladığı döneme kadar kendisini gök cisimlerine göre yaşamlarını düzenlemelerine kadar dönemi inceler.  yukarıdaki kemik parçası ilk arkeoastronomi ürünü olarak  olarak günümüzden 30.000 yıl öncesine kadar tarihlenmektedir. Burada bir yıl içinde ayın hangi poziyonlarda olacağı bir  kemik üzerine çizilen kıvrımlı noktalar ile tasvir edilmiştir. Bu parça Fransa'nın Dordogne kentinde ele geçmiştir.   

 

 

 

 

 Yine bir ünlü paleolitik çağ venüsü olan yukarıdaki  Laussel venüsü üzerinde ise kırmız aşıboyası olarak 13 adet çizgi tespit edilmiştir. Bunun nedeni bir kadının yılda 13 kez adet görmesidir.