'The American Archaeologist A Profile' adlı kitaptan alıntı yaptığımız ve ABD de arkeologların çalıştıkları işlerinden memnun olup olmadıklarına yönelik sorulan soruya verdikleri cevaplar ile elde edilen grafiği sunuyoruz.

 

Buna göre arkeologların çalışma alanları Akademisyenler (Acad), Devlet (Govt), Müze (Msm) , Özel (Prvt) olmak üzere sınıflandırılmıştır.

 

  CQAR.jpg

 

Tablo verilerine göre:

 

İşlerinden en çok  memnun olan arkeologların sıralaması :  

1. Müze çalışanları: 114 arkeoloğun (%47) si

2. Özel sektörde çalışanlar: 246 arkeoloğun  (%35) si

3. Akademisyenler: 478 arkeoloğun  (%34) si

4. Devlette çalışanlar: 314 arkeoloğun  (%27) si

 

İşlerinden orta düzeyde memnun olanlar sıralaması:

1. Devlette çalışanlar : 314 arkeoloğun (%71) i

2. Özel sektörde çalışanlar: 246 arkeoloğun (% 62) si

3. Akademisyenler : 478 arkeoloğun (%59) u

4. Müzelerde çalışanlar: 114 arkeoloğun (%49) u  

 

İşlerinden memnun olmayanlar sıralaması

1. Akademisyenler : 478 arkeoloğun (%7) si

2. Müzelerde çalışanlar : 114 arkeoloğun (%5) i

3. Özel sektörde çalışanlar :246 arkeoloğun (%4) ü

4. Devlet sektöründen çalışanlar: 314 arkeoloğun (%4) ü

 

 

ÖNEMLİ NOT: Bu değerlendirmeler, ARKEOTEKNO tarafından hazırlanmakta olan Türkiye'de arkeoloji ve arkeologların geleceğine yönelik temel sorunlar başlıklı rapora referans temel teşkil edecek raporun hazırlanması amacıyla yapılmaktadır.

 

ARKEOTEKNO