Su kemerleri aynı zamanda su iletişimi için kullanılabildiği gibi üzerinden at arabası ve insan yürüyüşüne de imkan sağlayan mühendislik yöntemleri uygulanmıştır. Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere alt taraftaki kemerlerde yoğun bir şekilde kalın ve güçlü taşlar kullanılırken bu kemerlerin arasına daha küçük taşlar yerleştirilmiştir. Böylece insan veya at arabası trafiğinden oluşan titreşimler köprünün üst kısmında küçük taşların titreşimleri söndürmesi ile alt kısımlara bu titreşimlerin geçmesi önlenmektedir.  


SUM_KEM_2.jpg

 

Yukarıya yakın küçük taşların birbirlerine eklenmesi için Roma mimarisinde en çok kullanılan ve İtalya'daki Pozzuoli yanardağından fışkıran lavlardan ve küllerinden yapılmış pozzolana   beton harcı kullanılmıştır. Köprü yanındaki korkuluklar ise yayların düşmesini önlemek üzere köprü boyunca inşa edilmiştir.