DÜNYANIN İLK ARKEOLOĞU NABODİNUS

MÖ 550 civarında, Yeni Babil İmparatorluğu'nun son kralı Nabonidus'un, (Akkadca Nabû- naid) şimdiye kadar kaydedilen ilk arkeolog ve tarihçi olduğu kabul edilir.

Mezopotamya'daki mevcut tapınaklarda, özellikle temel kalıntılarını arayarak kazılar yaptı. Nabonidus, siyaset ve din işleri ile fazlaca ilgilenmeyerek kendini tamamen eski tapınak ve eserleri incelemeye vermişti.

Buna rağmen Nabonidus'un, ele geçen yazıtlara göre Ay tanrısı Sin'in dini ritüel olarak yükseltilmesi diğer Babil tanrısı Marduk'un statüsünün azaltılması için uğraş verdiği anlaşılıyor. Esasında bulunan bir mezar taşında (stel) Nabonidus'un annesi Adda- guppi'nin Harran'daki bir Sin tapınağını onarmasının neden olduğu bilinmektedir. Ay'a tapma kültü ve ritüelleri daha sonraki yıllarda Romalılar ve Sâbi denilen Arap'lara da geçmiştir.

Yaşamının çoğunu günümüzdeki Arabistan'da geçirdiği ele geçen yazıtlardan anlaşılan Nabonidus, Babil'e döndiğinde sürgüne gönderilmişti. Nabonidus'a ait 2021 yılında bir petroglif (kaya resmi) bulunmuştu.

Nabonidus, bu yerleri orijinal planlarına geri döndürmesine yardımcı olacak ayrıntıları bulma niyetiyle temel dolgularını aradı.

Ünlü Nabonidus Silindiri'nde Kral Nabonidus, Akkad İmparatorluğu hükümdarı Naram-Sin'in tapınağındaki kazı ve restorasyonun bir kaydını kaydetmiştir.

Nabonidus Silindiri şu anda Londra'daki British Museum'da bulunuyor.

ARKEOTEKNO