Yabancı kaynaktan çeviri bir tarihi bir kitap aldığımızda hemen hemen büyük bir ekseriyetinde kitabın en azından ilk on sayfası içinde mutlaka antik Grek ya da Roma tarihine atıf yapıldığını görürüz. Bunun nedeni batı medeniyetinin kendi kültürel oluşumunu oluşturacak bir kaynak arayışıdır. Bu bazen Roma olur, bazen Grek medeniyeti olur. Replika tarih olarak da tanımlanabilecek Grek/Roma tarihinin kökenlerinin Mezopotamya Kültürleri olduğunu unuturcasına ortaya çıkan Arkeoloji bilimi de bu arayışın sonucu olarak batı medeniyetinin bir dayanağa gereksinim duyulması ile başlamıştır.

 

Arkeoloji bu amaç için doğmadı mı? Önce adına Klasik arkeoloji denilen Grek/Roma medeniyeti araştırmaları , sonrasında İncil'in ve Eski Ahit' de yazılanların buluntu olarak toprağın altında arandığı bir Ön Asya Arkeolojisi bu nedenle ortaya çıkmadı mı? Sonra diğer arkeoloji bölümleri Proto Historya, Prehistorya hepsi de birer ex oriente lux (ışık doğudan yükselir) e karşın ex occidente lux (ışık batıdan yükselir) arayışı değil mi?

 

Bütün bu akademik ya da pratik çözümlerin hepsinin kökeninin, orijininin Sümer ' lere dayanmadığını söylemek yukarıda adlarını teker teker saydığımız ve de yazmadığımız bir sürü arkeolojik modelin inkarı anlamına gelir.

 

Tarihin başlangıcı sayılan yazının  Sümer medeniyeti ile ortaya çıktığı tabletler bazında ispatlanması ile birlikte bugün bir çok alanda modernitenin önünü açacak gelişmelerin Grek ya da Roma medeniyetleri ile ilk kez başladığını söylemek bugünkü arkeolojik bilgilere göre safdillik olur. Bu iddianın peşinde olanlar Fırat/Dicle havzasının bereketli topraklarının üzerinde ışılayan kültürlere bağlı olan doğu medeniyetlerinin yine kendi söylemleriyle 'ex oriente lux' kavramının inkarı demektir. 

 

Eğer bu iddiamız doğru değilse neden 1800 li yıllardan bu yana yol /demiryolları inşaatları için gelen yabancı şirketlerin her birinin içinde arkeologlar da vardır? Neden dünyanın değişik müzelerine kaçırılan Anadolu/Yakındoğu/Mezopotamya eserlerine anastylosis hakkı verilmez?

 

Neden ışığın kendilerinde olduğunu iddia edenler, işgal etme yoluyla hükmetmek istediği ülkelerde ilk önce antik eserleri yağmalarlar?

 

ARKEOTEKNO