Bir nivelman (kısaca nivo) bir nesnenin denizden yüksekliğini ölçer.Basit bir  Nivo, bir mira ve bir görüntüleme cihazından oluşur. İçinde mercek ve ayna bulunan bir görüntüleme cihazı ile aşağıda görülen miraya bakılarak büyük artının denk geldiği rakam mira üzerinden okunarak nesnenin denizden yüksekliği bulunur. Eğer nesne 3 ayaklı bir görüntüleme cihazı ile miraya bakılıyorsa ve bu 3 ayaklı (tripod) bakılan yerden daha alçak ise nivonun yüksekliği bu okunan değere ilave edilir, eğer tripod daha yüksek ve miranın yeri daha az  ise tripodun yüksekliği okunan rakamdan çıkarılır.

 

 

GG.jpg

  

Bunun tersi olarak denizaltındaki bir nesnenin deniz yüzeyinde uzaklığını ölçmek için ise kullanılan yönteme iskandil denilir. İskandil nivelman cihazı ile eşdeğerli olarak su altı arkeolojisi için kullanılır.