Tecrübeli bir arkeolog olmanın yaşının 38 olarak gerçekleştiğini bütün dünya istatistikleri göstermekte.

 

Öncelikle iki tip arkeolog tanımı yapılabilir. Bunlardan birincisi üniversite orijinli arkeologlar ve kültürel kaynak yönetimi ile ilişkili çalışan arkeologlar.

 

Arkeoloji ile ilgili olan diğer ilgi alanları ise Park ve Bahçeler, Müzeler ve Devlet Tarih Kurumlarıdır.

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarihi özellikleri olan bina ve kurumlar, Kültürel değere sahip bina ve çevreler, Kutsal yerler ve mezarlar, Gemi batıkları, Müze koleksiyonları, Tarihi belgeler, Dini siteler , Doğal kaynakların kültürel kullanımı, Gelenek, Görenek  ve diğer sosyal kurumlar, Tiyatro grupları, orkestralar, ve diğer toplulukların kültürel özellikleri alanındaki yönetim konuları Kültürel Kaynak Yönetimi (CRM, Cultural Resource Management) alanına girmektedir.  

 

Saha Teknisyeni / Ekip Şefi / Alan Şefi

 

Saha teknisyenliği arazide çalışacak bir arkeolog için ilk aşamadır. Bunun içinde 'dünyanın her yerinde çalışabilme özelliği' ile ilgili olarak en az bir yabancı lisanı konuşabilme özelliği istenir.  Bununla birlikte CRM bazlı işlerde bir ücret almanız mümkün ise daha çok üniversite araştırma projeleri kapsamında yapılan kazılarda düşük ücret ya da gönüllülük esasına dayalı ücret almadan çalışma koşulları ortaya çıkar. Eğer kazıda bir ekip şefi ya da kazı amiri pozisyonunda çalışılacak ise bu durumda  da temel olarak bir saha teknisyeni eğitiminizin olması istenmektedir.Mala kullanmaya da hakim olmak bu çalışmaların temelini teşkil etmektedir.

 

Proje Arkeoloğu /Proje Yürütücüsü / Proje Yöneticisi

 

Arkeolog proje önerisi yapabilmeli, bütçeleme yapabilmeli, kazıyı denetleyici raporlar hazırlayabilmelidir. ABD de 401k emeklilik planı da arkeologlar için çok önemli bir yönetimsel sigorta olarak görülmektedir. Bir CRM ofis yöneticisi olabilmek için arkeoloji ya da antropoloji alanında yüksek lisans yapılması gerekebilir.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) alanında bilgili olmak bir arkeolog için en fazla istenebilecek bir tecrübedir.  Arkeologlar için alternatif kariyer kaynakları  ise şu şekilde sırlanmaktadır: arkeobotanikçi, arkeolojide bilgisayarcılık, kültürel kaynak avukatlığı, arkeolojik bilgi yazarlığı, kazı alanı yöneticiliği, kazı alanı teknisyenliği,  jeoarkeolog, GIS uzmanlığı.

 

 

ARKEOTEKNO