BİRİNCİ ADIM:

 

Kazılacak alanı iyice lokalize ediniz , göz ile çevresel konumlandırmaları araştırıp, belirgin bina, yol, akarsu ve diğer nesnel büyükleri belirleyiniz. Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere vaziyet planını ölçekli olarak çiziniz.

 

 KAZI_2.jpg

 

 

 

 AÇIKLAMALAR:

 

Kazılacak alanın okula, kanala, köprüye göre konumunu 1:50 ya da 1:100 ölçekli olacak şekilde her birinin metre cinsinden karşılığını cm olarak belirleyiniz. Daha sonra bunları milimetrik kağıda hangi ölçekte isteniyorsa (1:50 ya da 1: 100 olarak çiziniz).

 

1/50 ölçek hesabı nasıl yapılır

1/50 ölçek : çizilecek gerçek ölçü 100’e bölünür ve çıkan sonucun iki katı alınarak çizilir

1/50 ölçek örnek : Kazı alanındaki yukarıdaki şekilde gerçekte örneğin okula olan uzaklık 11.19 metre projede (11.9 /100) x 2 = 0.238 m = 23.8 cm olarak çizilmelidir.

 

1/100 ölçek hesabı nasıl yapılır

1/100 ölçek : çizilecek gerçek ölçü 100’e bölünerek çizilir

1/100 ölçek örnek : Kazı alanındaki  gerçekte örneğin okula olan uzaklık 11.9 metre projede (11.19/100) = 0.119 m=11.9 cm olarak çizilir.

 

Buna göre yukarıda kazı alanının gerçek ölçüleri (santimetre=cm) cinsinden hesaplanıp kroki kağıtlarına yazılmalııdır. (Bakınız Aşağıdaki değerler)  

 

 hes.jpg

 

 

DATUM: Herhangi bir noktanın yatay ve dikey konumunu tanımlamak için başlangıç alınan referans noktasıdır ve bir kazı alanında datum değerinin 5 metreyi aşmaması gerekir. Bu değerler içerisinde kalınması GPS (Global Positioning System-Küresel Konumlandırma Sistemi) ile yapılacak arazi ölçümlerinde kolaylık ve daha doğru ölçüm sağlar.

 

Devam edecek.......

 

 

ARKEOTEKNO