Lotus çiçeği, James Curchward'a göre kayıp kıta MU ' nun sembolü...Lotus'un antik Mısır eserlerinde kapalı olarak tasvir edilmesini MU kıtasının kaybına duyulan matem nedeniyle olduğunu ileriye sürer...

Lotus yaprakları üzerindeki nano yükseltiler bu çiçeğe herhangi bir kirin tutunamaması nedeniyle ruhun arındırma ve dinginliği, çiçeğin gece suyun altına girip sabah ise tekrar su üzerine çıkması ise yeniden doğuşu simgelemesi açısından sembolizmde çok fazla kullanılmasına neden olmuş.  

SESHEN (lotus), beyaz lotus (Nymphaea lotus) ve mavi lotus (Nymphaea cerulea) olmak üzere antik Mısır'da iki şekilde yer alırken pembe lotusise (Nelumbo nucifera) daha geç dönemde Pers etkisi ile antik çağ Mısır eserlerinde kullanılmaya başlamış...Bunlardan mavi lotus, kutsal alanlarda daha çok tasvir edilmiş aynı zamanda hieroglyph alfabesinde de yer almıştır.

Eski Mısır'da avam tabakanın temsili olarak Papirus Aşağı Mısır'ın sembolize ederken asil tabakayı temsil eden Lotus,  Yukarı Mısır'ın simgesidir...Her ikisinin birleşimi olarak gösterimlerde ise Mısır'ın birliği sembolize edilirdi... Bu tasvirler ortada bir akciğer ve bir tarafta papirüs ve diğer tarafta lotustasvirli 'sema tawy'  ile yeniden diriliş sembolize edilirdi...(yanda) Bu tasvirler ile insan akciğerinin fonksiyonu boğaz ile birlikte nefes alıp verme ilişkilendirilmiştir...Lotus, yeniden doğumun sembolü olarak Osiris kültü ile yakın ilişkili olarak kullanılmış ve Horus'un 4 oğlu Osiris'in huzurunda lotus çiçekleri sunar şekilde tasvir edilmiştir. 

Lord Kelvin'in (1824-1907) elektrik deneyindeki düzenek ile Tutankhamun' a ait alabaster (kaymak taşı) bir parfüm şişesinin çalışma fonksiyonundan esinlendiğiileriye sürülmekte... Elektrik üretilmesi ile ilgili deney düzeneğinin çalışma şeklinin antik sema tawy deki (yanda) düzeneğe benzemesi bu görüşleri doğrular nitelikte...? Deney düzeneğinde bir kaynaktan iki değişik kovaya akan suyun iki değişik kovada toplanması ile elde edilen çözeltinin kovalarından bir prob ile alınan uçlardaki elektrik arkı bir teorem olarak ortaya konulmuş...Kelvin'in yapmış olduğu bu deneydeki düzeneğin aynen Tutankhamun'un parfüm kutusunda olduğu gibi bir ucunda papirüs ve diğer ucundan da lilyum ya da lotus çiçeği kokusunun alt kısımda birleşerek bir yaşam kıvılcımını ortaya çıkarması Kelvin'in elektrik arkı ile benzeşimi olarak değerlendiren görüş bir ütopik görüş olmakla birlikte değerlendirilmeye muhtaçtır...[1]    

Antik Yunan kaynakları Odysseus' un Troya Savaşı'ndan sonra İthake adasına dönüşü sırasında güçlü Kuzey rüzgarlarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyine sürüklenip rotasından saptırıldıktan sonra çıktığı günümüzde Libya kıyılarında bulunan Cyrene' de Lotophagoslar (lotos yiyenler) yaşamaktaydı. Lotophagoslar, Odysseus'in arkadaşlarına yemeleri için lotos meyvesi ikram ederler... Uyku ve hafıza kaybına neden olan lotos meyvesini yiyen Odysseus'in arkadaşları artık İthake'ye dönme isteğinden vazgeçmişlerdi fakat Odysseus onları kuvvet zoruyla gemilere zor olsa da bindirebilmişti... [2]

Mu kıtasını sembolize [3] ettiği ileriye sürülen Lotus çiçeğinin kapalı şekilde matem havasında gerek Mısır' da tasviri gerekse 'ruh dinginliğini' tasvir etme özelliği Anadolu'da da özellikle Frig kaya anıtlarında LOTUS'un oldukça fazla tasvir edilmesine yol açmış...[4]

S. Vedat Karaarslan 

KAYNAKÇA 

[1] http://ancientstartech.blogspot.com.tr/2014/11/lord-kelvins-sema-tawy.html

[2] Bir efsaneye göre güzelliğinden dolayı kendisinin rahatsız edilmesinden bıkarak sürekli kaçan Lotus kendi isteği ile Hünnap (ing: jujube) ağacına dönüştürülür. Hünnap arapça üzüm anlamında inab ile eş anlamlıdır. Etimolojik olarak Akadca inbu= meyve sözcüğünden üretilmiştir.(Kaynak: http://www.etimolojiturkce.com/kelime/h%C3%BCnnap

[3] James Churchward, Mu' nun Kutsal Sembolleri, Ege Meta Yayınları 

[4]  NİLÜFER :(Nymphae): Nymphaların çiçeğidir. Irmak tanrıları ile birlikte suyu korur. Lotus ile nilüfer çiçeğinin birçok özelliği benzemekle birlikte, nilüfer çiçeği en fazla 20 cm, lotus bitkisinin boyu 3 m’ye dek ulaşmaktadır. LOTUS ÇİÇEĞİ: Lotus,geceleri kapanıp su altına batan, gündüzleri ise su üstüne çıkıp yeniden çiçek açan bir bitkidir ve bu nedenle çiçeği, güneşin ve doğal yaratılışın simgesi haline gelmiştir. Çoğunlukla on iki taç yapraktan oluşan lotus çiçeği kutsal sayılmıştır. On üç yapraklı olanları çok nadir olduğundan, şanssızlık getirdiği düşünülmüştür. Koyu renkli sularda yetişir ve güneş ışığı ile çiçekleri büyür. Çamurlu sularda yetişmekle birlikte lotus bitkisi temizdir. Üzerine en ufak toz parçası geldiğinde hemen yapraklarını sallar ve tozu belli bölgeye doğru iter. Yağmur yağmaya başladığında, yaprağının üzerine düşen yağmur damlalarını, üzerindeki kirli bölgelere aktarmaktadır. Bu konuda çeşitli bilimsel araştırmalar yapılmıştır. Bonn Üniversitesi'nden yapılan açıklamada temizlik gerektiren yaprakların pürüzlü yüzeyleri olduğunu açıklamıştır. En temiz bitki olan lotus bitkisinin üzerinde bir çivi yatağı şeklinde küçük noktalar bulunmaktadır. Bu küçük noktalara arasında sallanan toz zerrecikleri tutunamaz ve en ufak bir yağmur damlasında temizlenir. Bu nedenle, temizliğin (özellikle ruhsal temizliğin) simgesidir. LOTUS TOMURCUKLARI: Doğuşu simgeler.