Polenler hayvanlar (özellikle böcekler) tarafından taşınabildiği gibi rüzgar etkisi ile de yer yüzeyine dağılabilirler. Ancak böcekler tarafından taşınan polenler toprağın içinde tortul tabakalaşmayı belirten sediman tabakalarda oluşmaz. Tabakalaşmalar üzerinde oluşan polen ve sporlar genellikle rüzgar etkisi ile yayılırlar. Polenler bitki tarafından dışarı atılınca rüzgar etkisi ile çevreye yayılırlar. Kara veya denize düşenler hemen tahrip olup kaybolabilirler, ancak bataklık gibi oksijeni az olan bölgelere düşen bir polen fosilleşir. Ancak fosilin EXINE denilen kabuğu milyonlarca yıl sedimanların içinde saklanabilir. Bu durum bitkilerin sporları için de aynıdır.Günümüzde en eski polen DEVONİYEN dönemden kalmadır.

(http://www.biltek.tubitak.gov.tr)

POL.jpg

Polenlerin geçici olması nedeniyle palyatif (geçici çözümler) kelimesi hatta insanları kısa süreli eğlendirerek geçici mutluluk veren 'palyaço' kelimesi bile bu kelimeden türetilmiştir. Terim bir ekin alanındaki polenlerin neden olduğu bitkileşme sürecinde oluşan alanlarında örneğin bir mısır bitki alanındaki ekinleşmeyi de tanımlayabilir. Arkeologların özellikle örnek aldıkları toprak numunelerinde polen analizi yaparak toprağın tanımlanmasından önemli bilgiler elde edebilirler. Bu bir tabakadan (stratigraphic) alınan polen örneklerinin diğer tabakaları ile karşılaştırılmasını yaparak polenin temiz ya da kirli olmasından tabakalar hakkında fikir yürütmeleri mümkün olabilmektedir. Polenin analizi ise şekli, büyüklüğü ve yüzey dokusunun incelenmesi ile başlatılabilir. Aşağıda Erken Holocene çağından başlamak üzere Neolitik, Bronz, Demir Çağlarını da kapsayan ve bitki türlerine göre günümüze kadar polen analizi yapılan Seillevaley için yapılan polen analizi diyagramı görülmektedir.

 

(Kaynak: http://www.seillevalley.com/InterpretingPollen.htm)

 

 

SELLE.jpg

 

Aşağıda Avrupa Polen veritabanında coğrafik polen dağılımı gösterilmektedir.

(Kaynak: http://www.europeanpollendatabase.net)

 

MAP.jpg

 

 

 

ARKEOTEKNO