ARKEOLOJİDE TARİHLEME  

 

Yöntemin Adı

Örnek Türleri

Tarihleme Sınırları (yıl)

Radyokarbon

Karbon içeren buluntular

0 - 50 bin

Dendrokronoloji

Ağaç, odun kömürü

0 - 10 bin

TL (Thermoluminescence) ve OSL (Optically Stimulated Luminescence)

Seramik, pişmiş toprak kaplar, tuğla, fırın buluntusu, çökeltiler

bin -300 bin

ESR (Electron Spin Resonance)

Kireçtaşı, mercan, hayvan kabukları, diş

bin -300 bin

Fizyon İzleri

Apatit, mika, zirkon, volkanik cam

30 bin - 20 milyon

Obsidiyen Hidrasyonu

Çakmak taşı, volkanik cam, glasiyer taşları, volkan külü

yüz - 1 milyon

Potasyum-Argon (K/Ar)

Isıtılmış kaya, volkanik kaya

20 bin – 4,3 milyar

Arkeomanyetizma

Seramik, pişmiş toprak kaplar, tuğla, fırın buluntusu

0 - 5 bin

Amino Asit

Organik maddeler

2 bin - 2 milyon