Hasan Dağı Niğde ve Aksaray illeri içinde bulunan 3253 metrelik Büyük Hasandağ ve 3069 metrelik Küçük Hasan Dağı'ndan oluşan bir dev.

 

Adını bir evliya olan Hasan Dede'nin mezarının dağın zirvesinde olmasından almış.

 

Hasan Dağı bir stratovolkan özellikli bir dağ olup bundan yaklaşık 8500 yıl önce dağ volkanik faaliyette bulunmuş. Dağın zirvesinde volkanik patlamadan dolayı  5 Km lik bir çöküntü oluşmuştur.(caldera)

 

Stratovolkan, pek çok sertleşmiş lav, tüf ve kül tabakasından oluşmuş, yüksek, konik biçimli bir volkan tipi olup bu volkanlar dik yamaçlarıyla ve periyodik patlamalarıyla tanınırlar. Türkiye'de Ağrı ve Nemrut Dağları da stratovolkan tipli dağlardır.

 

İngiliz arkeolog James Mellaart, 1958-1964 yılları arasında kazdığı Çatalhöyük'ün üst sınırının 3253 metrelik Büyük Hasan Dağı olduğunu ve M.Ö 7500 yıllarında dağın volkanik patlama yaptığını tespit ediyor.

 

Buraya kadar her şey normal,

 

Ancak dağın üzerinde bir taş üzerinde volkanın patlayabileceğine yönelik olarak dünyanın en eski uyarı levhası olduğu tespit ediliyor.

 

vol.jpg

UYARI LEVHASI

 

Volkanın patlayabileceğine yönelik uyarının bulunduğu yaklaşık 10.000 yıllık bu levha üzerinde bir leoparın deseni gibi çizilmiş yanardağın leopar şekli ve renginde olduğu da o çağda yaşamış insanların ayrı bir düşünsel davranış modelini ortaya koymakta.

 

Yanardağın patlaması ile oluşan tehlikeli durumun bir leopar ile simgeleştirilmesi o dönemde Anadolu'da çok miktarda leoparın olduğunu ve insanları tehdit ettiğini ortaya koymaktadır.

 

ARKEOTEKNO