İNSANDA KAN KALİTESİNİN BEYNİN DÜŞÜNCE GÜCÜNÜ ARTIRMASI ÜZERİNE

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Elektronik Mühendisi (MSc.) 

Beynin biyolojik olarak yapısı bilgi yüklü nöron hücreleri ve bunların birbirleri ile haberleşme yolları olan dendrit ve akson'lardan oluşur. İnsan beyninde yaklaşık 10 üzeri 11 adet (exp11) adet nöron vardır ve bu sayı 21 yaşına kadar her insanda sabitlenirse de bu yaştan sonra nöronların daha çok artışından ziyade azalma başlar.

Beyin aktivitelerinin elektriksel karşılığı 10 Watt civarındadır. Bir beygir gücü 745 Watt olduğuna göre demek ki beyin aktivitelerimiz sırasında bir atın 74,5 da biri kadar enerji harcarız. Bir ampülün 25-100 Wat olduğunu düşünürsek 10 Watt lık bir enerji ile insanoğlunun düşüncesinin azameti ortaya çıkar. Bir işin ne kadar hızlı yapılacağını gösteren güç değerinin yüksek olmasına karşın az güç değerindeki watt ile maksimum düşünce oluşturulması beynin ne kadar güçlü bir organ olduğunu gösterir.

Otomobillerin çoğunda 160 beygir gücündeki güç değerinin karşılığı olan elde edilen 119.2 Kw lık enerji ile 119.200 watt /10 watt = 11920 adet beynin çalışmasına karşılık gelen enerji elde edilir. Bu hesap bize 119.200 adet beynin düşünmesi için harcadığı enerjinin bir otomobilin kullanımındaki enerji miktarına eşit olduğunu gösterir.

Bir elektrik devresinden geçen akım iletkenden geçerken iletken ısınır ve ısı açığa çıkar bu fizikte ‘joule’ kanunu denilen bir ısı değeri ile ölçülür ve bu iletkenin direnci ne kadar uzun veya kısa ise ve direnci yüksekse ısı o kadar yüksek olur, direncin vasfı/niteliği de önemlidir. Örneğin krom nikel teller, yüksek direnç değerleri olması nedeniyle daha çok kullanılır.

 

neuron structure ile ilgili görsel sonucu

Beyin de bir elektrik ısıtıcısı gibi çalışır, nöronların asidik ya da bazik olması yenilen gıdalara bağlı olarak geçirgenliği ya da direnci üzerinden geçen düşünce (akım) değeri ile orantılı olarak ısınır ve düşünce melekesi kaybedilebilir. Ya da üzerinden geçen düşünce gücünü diğer nöronlara her bir nöronun kaliteli kimyasal yapısındaki oranlarına göre örneğin iyi bir asetilkolin seviyesi ile teçhiz edilmiş bir şekilde 10 üzeri 16 değerinde (exp16) yol kurması ile daha iyi bir iletişim sağlayabilirler. Beyin nöronları üzerinden geçen düşüncenin nöronlar arasında kişinin beslenmesine yani aldığı gıdaların kalitesine göre iletişimi sağlayacak nörotransmitterlerin yetersizliği ile bağlantı sağlayamıyor oluşu başım ağrıyor, halsizim, nedeni bilinmeyen somatik rahatsızlığım var gibi sızlanmalara neden oluması bir elektrik devresi üzerinde iyi bir iletişim sağlayamayan iletken örneğinde olduğu gibi ortaya çıkan ısıya benzer şekilde rahatsızlık oluşturur.

Bir elektrik devresindeki direnç, kondansatör vb. gibi elektriksel komponentlerin elektronik teorisinde su yolları dediğimiz yollar ile birbirlerine belirli prensipler halinde yalıtılarak bağlanıyor olması gibi nöronların da birbirine belirli bir prensip ile yalıtılmasını sağlayan beynimizdeki glial hücrelerinin Einstein’in beynini ölçen Berkeley Üniversitesi’ nden Profesör Marian C. Diamond’un bulduğu 11 eşit insana eşit oranda olması ve kalınlığının ise 6 mikrometre olması Albert Einsten’in beyninin 11 insanın düşünce değerine eşit olduğunu ortaya çıkarması gibi farklılıklar çıkarır.

Glial hücrelerinin büyüklüğünün öneminin anlaşıldığı bu durum, nöronların birbirlerine fiziksel ve mekanik olarak destek sağladığı bilinen glial hücreleri kadar nöronların birbirlerine uzantıları olan boğum boğum (ranvier) yapı ile birbirine bağlı ‘axon’ ların üzerindeki ‘schwan’ hücreleri ile kaplı myelin’ tabakası sinir liflerinin birbirlerine değmesini önleyecek şekilde bir elektrik devresindeki kabloların PVC kaplamalarının soyularak değmesi gibi bir kısa devre durumunu önleyici bir vazifesi vardır.

Nasıl ki bir elektrik devresinde kullanılan kabloların dış yalıtımı için naylon benzeri PVC kaplama yapılmadığı takdirde çıplak kabloların birbirine değmesi sonucunda sigorta atarsa insan beyninde de bu myelin tabakası zarar görürse kas hareketlerinin kontrol edilememesi olarak yıllarca bu hastalıktan muzdarip olarak yaşayan ve geçtiğimiz yıllarda ölen Stephen Hawking’in de hastalığı olan ALS (motor nöron hastalığı,Amyotrofik Lateral Skleroz)  denilen sinirlerin birbirlerine çarpması sonucunda oluşan rahatsızlık ortaya çıkar. Myelin sinirleri saran bir madde olarak sinir liflerinin etrafını sararak mesajların ya da düşüncelerin daha iyi iletilmesini sağlar, düşünceler arasındaki tutarsızlık myelin tabakasının yetersiz oluşundan kaynaklandığına dair görüşler vardır.

Nöronların uç kısımlarındaki dendritler ise iki nöronun birbirlerine bağlantının sağlandığı nihai noktalar olarak iki sinirin birbirine yaklaştığı bir alan olan ve kavşak anlamında kullanılan sinapslar, kimyasal ve elektriksel olmak üzere iki çeşit olarak bilinir ve elektriksel sinapslar kimyasal sinapslardan daha hızlı iletişim sağlarlar.

Buradaki matematiksel bağlantı sayısı insanın farklı düşünce tarzı oluşturması ya da başkasının etkisi altına girmesini sağlayan bir davranış olarak ortaya çıkar. Bu düşünce tarzlarının olumlu/olumsuz yapıda dışarıya psikolojik olarak yansıması sinapsların trilyonlarca sayıdaki bağlantılarının matematiksel bağlantısının azlığı ya da çok olması ile ilintili bir olaydır.

Uçlarındaki keseciklerde nörotransmitter kimyasalı bulunan aksonlar sinyallerin nöronlar arasında aktarılmasını sinapslar üzerinden sağlarken ağaç ‘dendron’  (Yun.) anlamına gelen dendritler ise sinir hücrelerinden sinyalleri alma görevi bulunur.

Bir elektrik devresinde kullanılan komponentler üzerinde yüksek bir akım ya da dalgalanma dediğimiz ‘ripple’ gibi istenmeyen frekansların da devre üzerinde oluşturduğu olumsuz etki gibi beyinde de başta yanlış beslenme bağlı olarak bir dizi olumsuz sorun oluşturabilir.

Sadece beslenmeye dayalı bu öneriler beyin için özellikle nöronlar arasında iletişimi sağlayan nörotransmitterlerin kalitesi ile ölçülür ki bunun da başlıca çözümü iyi bir beslenme ile sağlanabileceği önerilmektedir. Bu durum, vücudun asidoz (asit zehirlenmesi) ve alkaloz olması ile ilintili bir olaydır.

Vücudun pH seviyesi sağlığın asidik olmasına göre hastalıklı bazik olması daha iyi sağlığa işaret nötral olması ise iyi bir sağlığa sahip olunması anlamına gelir.  

Hidrojen potansiyeli ya da hidrojen iyon yoğunluğu olarak bilinen pH ın anlamı hidrojen iyonlarının yüksekliği olarak bilinen asidik ortamı, az olması ise alkali olmasını gösterirken pH ın 0 değeri asidik ortamı, 14 değeri alkali 7 ise nötr anlamına gelir ki kandaki en iyi alkali oranı 7.4 olarak insanda beynin en iyi çalışma değerini gösterir.

Bilimsel olarak kandaki pH seviyesinin beyinsel fonksiyon olarak akıl zekâsını dahi (IQ) etkilediğine yönelik yayınlara paralel olarak  [1] nörotransmitterlerin hücre içi ve hücre dışı pH değerinin önemi düşüncenin beyinde oluşumu ve iletişimi ile de ilintili bir durum arz eder.