İNSAN PSİKOLOJİSİ, OCEAN VE AURA

S. Vedat Karaarslan

Arkeolog- Y. Mühendis

Bir renkli televizyon iletişiminde parlaklık ( luminans) elde etmek üzere renklerin kullanımı olarak 3 ana renk olan Kırmızı, Yeşil ve Mavi renklerin iletilmesi siyah-beyaz alıcılara uyum için gerekli idi. Parlaklık (luminans) işareti karesel modülasyonun temeli olan (Qaudrature Modulation) elektriksel akım ve gerilimden oluşan geometrik karesel ortalamadan elde edilen çarpımsal Parlak (beyazlık) işaret elde edilmesi için

0.30 Kırmızı+ 0.59 Yeşil + 0.11 Mavi [1]

formülü ile hesaplanır.

McCrae ve Costa tarafından yapılan çalışma ile psikolojik olarak da bu üç rengin birleşimi bize renkler ile insan davranış modelinin tanımlanmasını da ortaya koyar.

Buna OCEAN modeli denilir ve

Openness,

Conscientiousness,

Extraversion,

Agreeableness,

Neuroticism

olarak bilinir.

Kısaca insan psikolojisinin oluşumu ana parametreleri olan kişinin açıklık, sorumluluk, dışa dönüklük, uyumluluk ve duygusal denge davranışları olarak tanımlanır.

Elde edilen psikoloji deneyleri sonucunda bu psikolojik davranışların insandan insana kalıtım yolu ile geçtiği bilinir. Bu psikolojik davranış modelleri kalıtım yoluyla kuşaktan kuşağa aşağıdaki oranlarda geçtiği yapılan testler ile belirlenmiştir. Buna göre

Açıklık:%57,

Dışa dönüklük: %54,

Sorumluluk:% 49,

Duygusal denge: 48%

Kalıtım yoluyla yukarıdaki oranlarda kuşaktan kuşağa geçen bu davranış modeli oranlarından geriye kalan miktarlar ile ya kişinin çevresel koşullarına göre %100 e tamamlanır ya da kişinin çevresel koşullarının oluşturduğu durumlar çerçevesinde daha aşağılarda kalır.

Elektronik olarak bir TV alıcısında bu 3 ana rengin yukarıdaki oranlarda [1] birleşmesi ile parlaklık (göreli aydınlık), aynı zamanda beyazlık oranı olan cisimler üzerine düşen elektromanyetik enerjiyi tanımlayan 'albedo' ya karşılık gelir. TV alıcısında siyah-beyaz ya da kontrast olarak bildiğimiz beyazlık, aynı zamanda bir ülkenin güneş ışınlarını yansıtma olayına da karşılık gelen albedo ve vücudun aurasındaki beyazlığın dolayısıyla üç ana rengin oranlarının genliğinin çok büyük önemi vardır. Albedo 0 ile 1 arasında bir rakam olarak Venüs gezegeni gibi (0,75) yüksek albedo değerine sahip gezegenler güneş ışığını daha iyi yansıtarak parlak, Ay gibi düşük albedoya (0,12) sahip uydumuz ise daha sönük görünür. Güneş sisteminde Satürn'ün uydusu ve üzerinde düzgün formda buz kütleleri olan Encladus, 0.99 değeri ile en yüksek albedoya sahip. Dünyanın albedosu ise 0.30 değerine sahiptir.

Bu durumun benzeri psikolojide de üç ana rengin en uyumlu olarak tasvir edilmesi insanın vücudu etrafındaki bütün renklerin karışımı olan aura' nın ideal karışımı olan 'beyaz' renk oluşumunun yüzde oranı vücudun üzerine gelen negatif enerjileri hangi oranda yansıttığının da bir derecesidir. Bundan dolayı 'aurolog' lar herhangi bir nesnenin (veya insanın) aura görme seanslarını önüne koydukları nesnelerin arkasında 3 metre uzaklıkta bulunan beyaz perde önünde yaparlar.

Diğer bir deyişle:

Beyaz oranı yüksek bir aurada renkler sature olmuştur ve negatif enerjileri yansıtma özelliği olarak en yüksek güçlü insan modeli,

Beyaz renkten uzaklaşan bir aura ise negatif enerjiyi yansıtma özelliği en düşük olan en zayıf insan modelini ortaya koyar.

Bu psikolojik yaklaşımın matematiği ise yine yukarıdaki formülde [1] de saklı olarak önce Yeşil sonra Kırmızı ve en sonra da Mavi renk düşünce tarzını geliştirmek olarak ortaya çıkar.

Titreşimden kaynaklanan bu renkler psikolojik yaklaşımlar olarak;

Yeşil, formülde en yüksek katsayıya (0.59 veya %59) sahip olarak görülmesi en kolay dalga olarak bilinir.

Kırmızı, ikinci yüksek katsayıya sahip olarak (0.30 veya %30) ise renk spektrumunun en altında bir renk olarak yavaş bir dalgadır.

Mavi renk ise formülde görüleceği üzere en düşük katsayıya (0.11 veya %11) sahip olarak yüksek hızlı renk salınımları gerçekleştirdiği için aurada görülmesi en düşük olasılıklı renklerdir.

Parlaklık formülünde de en yüksek değere (0.59) sahip yeşil rengin aurada bulunması kişinin bireyselliğini ve bağımsızlığı ifade ederken Kırmızı renk, hırsı ve etkileme gücünü ve sorumluluğu ifade eder. Mavi renk ise, sanatçı bir kişilik, uyumluluk ve ruhani yönün güçlülüğünü ifade eder.

Kalıtım yoluyla ebeveynden çocuğuna %57 oranı ile en fazla aktarılan Yeşil (Açıklık), dışa dönüklüğün ifadesi olarak Kırmızı (Sorumluluk) ve Mavi ( Duygusal Denge) olarak tanımlanır. Kırmızı renkli insanların dışa dönük (extrovert) olması mavinin ise daha çok içe dönük (introvert) olması her ikisinin de bir dengede olduğunu gösteren yeşil rengin bir sosyal denge olarak (ambivert) tanımlanması aynı zamanda renkli televizyon için verilen yukarıdaki parlaklık işaretindeki formülasyona, OCEAN modeline ve insan aurası ile tam olarak örtüşür.

ARKEOTEKNO 

[1] https://introvertdear.com/ambivert-meaning-definition/

[2] Renkli Televizyon Tekniği, Mümtaz Yılmaz, Ders Notları (KTÜ), 1977

[3] Walter Lubeck, Aura Healing Handbook, Lotus Press, 2016