MOTION CAPTURE VE ARKEOLOJİ

BİR HAREKET YAKALAMA SİSTEMİ İLE (MOTION CAPTURE)  ETNOARKEOLOJİK DANS ANALİZİ  

Bir hareket yakalama cihazı (motion capture) ile dans, bale, sahne sanatları icra eden bir insanın bütün vücut hareketleri kayıt edilebilir. Bu şekilde elde edilen hareket verileri bir bilgisayarda toplanarak hareketlerin doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilir ve aynı bilgisyar üzerinde bulunan gerçek veriler ile karşılaştırılarak bir sonuca varılır.

Günümüzde hareket yakalama cihazları film endüstrisinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Aynı sistemler Computer Graphics (CG) standartlarında bir oyun stilinin arşivlenmesi amacıyla kayıtların tutulması için de kullanılabilmektedir. Avatar filminin çekimini yapan James Camerun, motion capture sistemini 4000 kamera kullanarak yapmış.

Rudol Laban 20. yüzyılın başlarında Labanotation adlı bir dans gösterim sistemini insan vücudunun yapabileceği toplam hareketeleri tasarlayarak bir kareografi olarak tanımlamıştır.

Bu tanımlamalar insan vücudundaki bütün hareketleri tanımlayan bir şekil olarak aşağıdaki şekilde göstermiştir.


laban.jpg

 

Hareket yakalama sistemleri kayıtları Labanotation hareketlerini yapan bir dansçının giydiği LED ile kaplı bir elbiseden yansıyan ışıkları toplayan kameraların bu görüntüleri bir PC ye aktarması ile başlar. Sistem içinde bulunan algoritmalar bu görüntüleri vektörel  kayıt yaparken bilgiler daha sonra MAYA, Motion Builder gibi bazı programlar ile görülür ve anlaşılır hale getirirler.  Kameraların sayısı ve saniyede yakaladığı görüntü sayısı kayıt yapılacak görüntünün hassasiyeti ile doğru orantılıdır. Kamera hassasiyeti saniyede yakalanan görüntü kare sayısı ile ilişkilidir.

Genellikle 8 kamera ve görüntü yakalama hızı saniyede 480 kare/sn (TV de saniyede 25 kare, Sinemada ise 24 kare olduğunu unutmayalım)  ve 10 ms den daha az gecikme süresi kabul edilebilir sınırda bir hareket yakalama ( motion capture)  için yeterlidir.  LED sayısı olarak ise 30 yeterli bir sayıdır ve bu 30 LED ile bir insan vücudundan aşağıda görüldüğü üzere 20 adet bağlantı noktası PC de görüntü olarak elde edilmesi mümkündür.

  Devam edecek...