BEYNİN ÇALIŞMA FREKANSLARI

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Elektronik Mühendisi (MSc.)

Beynimizde ani hafıza yitimi olarak bilinen tıbbi olarak birden fazla tipi olan amnezi (amnesia) unutkanlıktan ayrı bir rahatsızlık olarak zihinsel yeteneklerin işlevselliğinin kaybolması olarak bilinir.

Beynin psikolojik durumlara göre yaydığı 4-8 Hertz arasındaki frekanslardan uyku –uyanıklık arasında oluşan hipnoz gibi derin bilinçaltı aktivesi olan tam ‘theta’ modu  insanın amnezi noktasının oluştuğu uykudan hemen önceki beynin durumunu gösterir.

Theta modu ile derin uykuyu tanımlayan 0.5-4 Hertz arasındaki bağlantılar insanın bilinçsiz uyku hali olan ‘delta’ moduna geçişini gösterir. Delta ile Theta arasındaki geçişler uykudan uyku öncesine veya tersi bir durumu izah eder ki bunun parapsikolojide karşılığı ‘astral’ dan ‘fiziksel bedene’ dönüş veya tersi olan duruma karşılık gelir.     

How does frequency affect the brain? - Quora

Hans Berger tarafından 1924 yılında bulunan beyin dalgaları Δ (delta), θ (theta), α (alfa), β (beta) ve γ (gama) için EEG den alınan en merkezi frekansları sırasıyla 2,5, 5, 10, 20 ve 40 Hz olarak tespit edilmişti.

Bu frekanslardan Theta ve Alfa modu insanda düşünme frekansları olarak bilinir ve bu frekanslar EEG cihazlarından alınan merkezi değerlere göre [1] Theta frekansının 5 Hertz ve Alfa frekansının 10 Hertz değeri düşünmenin gerekliliği olarak ortaya çıkan beyin dalgalarıdır.

Bu frekanslar beş altın dalga modeli olarak kafatasındaki beş noktada rezonansa girerek ışık hızından daha hızlı hareket eden ‘takyon’ ların beynin içindeki kristalimsi yapıya sahip olan biyolojik yönden kafatasındaki iç yapısındaki kalsiyum kemik kısmına ulaşarak beyindeki gri maddeye ulaşır. Beyindeki beyaz madde ise bir bilgisayarın giriş çıkış ünitelerine bağlı cihazlar gibi bu sinyalleri beyindeki ilgili bölümlerine ileterek beyinsel aktiviteyi başlatır. .

Uyku öncesinde beynin yaydığı teta frekanslı dalgalar ‘bellek yitimi’ etkisi  ile uyku moduna geçilmesi sağlarken aynı zamanda alfa modu ile birlikte düşüncenin insanlar arasında düşüncenin aktarılmasında da işlevsellik gösterdiğini ortaya koyar. Başı yastıkta olan bir kişinin ne zaman uyduğunu hatırlayamaması bu bellek yitiminin işareti olarak görülür.

Düşüncelerin dile getirilmesinin en iyi dalga boyu olan theta dalgasının bilinçaltı işlevselliği ön plana alan statüsü beyin sistematiği içinde alfa dalgaları ile bu bilinçaltını aktivitiye geçirmesi olarak zirveye ulaşır. Albert Einstein’in bütün buluşlarının ‘alfa’ modunda iken yapması beynin bu durumunu gayet iyi izah ederken beynin uyku öncesi ‘theta’ frekanslarını yayması uykudan önce baş yastıkta iken insanın neden bir bellek yitimi ile birlikte daha çok düşünme eğiliminde olduğunu ortaya koyar. Alfa, gözlerin kapalı durumda iken hayal  kurma frekansıdır.

                       BEYİN FREKANSLARININ FONKSİYONLARI  

Laküner kelimesi Latince ‘küçük boşluk’ anlamına gelir ki beyinde biyolojik olarak küçük çukurlukların oluştuğu laküner amnezi rahatsızlığı, travma sonrası stres bozukluğunun bir belirtisi olarak ortaya çıkar.

Bu durum aynen Theta frekanslarının merkezi olması durumundaki etki gibi spesifik bir olay karşısında oluşan kısmi bir hafıza kaybı olarak bilinir. Spritüel (ruhsal) moda ya da uykuya geçiş aşamasının ilk adımı olan theta dalgalarından sonra beynin salınım frekanslarının yarıya indiği delta frekanslarına geçiştir. İnsanın yaşlanması ile artan endişeli uyku, ya da uyuyamama psikozu, büyük dalga boyundaki ‘delta’ dalgalarının salınımlarının düşmesi sonucu ortaya çıkar. Yaş ilerledikçe uyuyamamanın nedeni delta frekanslarının daha az salınıyor olmasıdır.

Bellek yitimine neden olarak kişinin beynini 4-8 Hertz değerine çeken theta frekansları ve hemen bir üst modundaki 8-13 Hertz alfa frekansları bilinçaltının aktive olduğu frekanslar olarak en iyi düşünme modu olarak bilinir. Bu frekanslarla birlikte beynin 40 Hertz değerinde aktive olması beynin bütün nöronlarının senkronize olmasını sağlayarak kişinin duyumsama, algılama ve bilişsel işlevselliği en üst düzeye çıkar. Öğrenme en iyi gama frekansında sağlanır.

Günlük hayatın beyin frekansları ise konuşma, aktif olma ancak stresin de oluştuğu beyin frekansları ise 13-40 Hertz arasındaki ‘beta’ dalgalarıdır.  

İyi bir beynin düşünmeye dayalı çalışma garantisi theta, alfa ve gama modunda olması ile sağlanır. Gama modunun üst sınırının ise şimdilik her bir nöronun titreşim değeri olan saniyedeki 2000 Hertz değerinden 5000 Hertz değerine kadar giden günümüzde çoğu EEG cihazının 70 Hertz üst sınırına karşın ölçülemeyen değerler olarak bilinir.

A Deep Dive Into Brainwaves: Brainwave Frequencies Explained

İnsan beyninde 100 milyar beyine karşın her bir nöronun 5000 kez titreşebileceği ve diğer bir nöronla etkileşim içine girebileceği düşünülürse insan beyninin saniyede toplam 500 Trilyon titreşim yapabileceği sonucuna ulaşılır.

EEG cihazları ile ölçülebilen saniyede 70 kez titreşen beyin nöronlarının gelecekte ölçülebilecek 5000 kez titreşim kapasitesi, beyinde muazzam bir düşünme gücünün olduğunu gösterir.  

Bütün bu değerlendirmeler bize beynin düşünme frekansları olarak şimdilik ölçülen bu dört frekanstan öte daha yüksek frekanslarda da gelecekte insan beynindeki nöronların titreşim frekanslarına bağlı olarak hangi frekansları kullanacağına dair kat edilmesi gerekecek uzun bir yol olduğunu gösteriyor.

ARKEOTEKNO  

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3824085/

[2] Amargi Hillier, The Secret Art of Mind Power Seduction