İNSAN BEYNİNİN ÇALIŞMA MODLARI

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Elektronik Mühendisi (MSc.)

Ned Hermann, kendine ait beyin kuramını Sperry’nin bölünmüş beyin ve Lean‘ın (1970) beynin üçlü biyolojik gelişimine göre yaptığı hipotezler üzerine kurarak adına HBDI adını vermişti. Kısaca Hermann Brain Dominace Instruments- Hermann Beyin Baskınlığı Aracı adını verdiği HBDI beyin hipotezi, beyni bütünsel (holistik) olarak ele alarak insanlarda düşünme tercihlerini ölçme ve tanımlama esası üzerine kuruludur. 

Buna göre klasik yöntem olarak bilinen beynin sadece sağ tarafın duygulara yönelik ve sol tarafın ise analitik düşünmeye yönelik çalıştığı şeklindeki hipotez terkedilerek her iki tarafın tekrar ikiye bölünmesi ile beyinde elde edilen dört ana bölgenin sağ alt ve üst, sol alt ve üst olarak tanımlanması ile beynin bütünsel düşünce yapısı tanımlanmaya çalışılmıştır.

Beynin bu yapısında sol lobun alt tarafı analitik düşünme, arka tarafı pratik düşünme tarzını belirlemede öncü rol oynarken sağ tarafın alt ön lobu tecrübeler arka tarafı ise kişinin dış dünya ile ilişkilerini tanımlanmasında öncü rol oynadığı tespit edilmiştir.  

Analitik bölümünde: Herhangi bir şeyin nasıl çalıştığını, parasal bilgiler, sayılar, analiz etme, gerçekçi olma, bir olayı kritisizm (eleştiri) yapma, mantıklı olma ve sayısal verileri tanımlama ön plana çıkar.

Pratik bölümünde: Planlamalar, zamanın yönetimi, organize olmak, dürüstlük ve güvenirlilik, verilen işleri yerine getirme, süreçleri kurma ve olaylara karşı önleyici tedbirleri alma gibi tanımlamalar yer alır.

Tecrübe bölümünde: Bir çıkarıma yani sonuca ulaşmak, hayal kurma, merak, sürprizleri sevmek, kuralları yok varsaymak, spekülasyonları tanımlama ve risk alma gibi hususlar tanımlanır.

İlişkisel bölümünde: Hisler, bir şeyler hakkında konuşma, duygusallık, anlam kazandırmak, destekleyici olma, öğrenmeyi sevme, ve başkalarına karşı duyarlı olma gibi tanımlar yer alır.

Beynin bütün bu yapısal durumu sağ ve sol beyin ayrım olarak çalıştığı fikrinin çökmesi olarak bilinen HBDI yöntemi ile sağ arka lob (kırmızı renkli) tarafı ise insanların ruhsal durumu, koordinasyon yapmasına yönelik tanımlamaları, duygusal ilişkiler, yardım etme, öğretme, iyileştirme, dokunma ile öğrenme (kinestetik) ve en önemlisi sosyalleşmeyi tanımlar.

BRAİNFİT - My Blog

Bu bölünme verilerine göre kişinin vereceği cevaplara göre hazırlanan sonuçlar kişinin hangi beyin lobunun Analitik, Tecrübe, Pratik ve  İlişkisel bölümünden hangisine göre çalıştığı kişiye göre çıkarılabiliyor.

Örneğe göre birinci beyin sol beyin baskın moduna göre analitik ve pratik, ikinci beyin sağ ön ve arka çeyreği kullanabilen tecrübe ve ilişkilerde başarılı, üçüncü beyin ön çeyrek lobların her ikisine de kullanabilen bilişsel beyin (algı, dikkat, hafıza), dördüncü beyin ise beynin arka çeyrek loblarını kullanan duygusal (limbik) beyin olarak tanımlanır.

Hermann'ın Bütünsel Beyin adı verilen bu çalışması Hermann Serebral Baskınlık testi zihinsel aktiviteler ve düşünme tarzları, kariyer unsurlarını belirleme ve işe alınma görüşmelerinde kişiye yönelik testler uygulanarak eğilimin tespit edilmesi amacıyla General Electric firmasında ilk kez uygulanan bir yöntem olarak biliniyor. 

ARKEOTEKNO