SARIKAMIŞ'TA KADERİN TERSİNE DÖNDÜĞÜ GÜN

Bugün 24 Aralık 1914

İki gün önce başlayan Sarıkamış Harekâtı’nda Osmanlı III. Ordusu’nun 9. Kolordusu’nun 29. Tümeni saat 16.00 da Erzurum’un Şenkaya ilçesinin Bardız köyüne girer.

Sarıkamış Harekâtının planı şuydu:

Birincisi: 9. Kolordu bugün yani 24 Aralık 1914 tarihinde Kötek yani Karaurgan merkezinde olacaktı.

İkincisi: 10. Kolordu’nun da Bardız’da olması gerekiyordu ancak ondan hiçbir haber yoktu. Bu kolordu bir gün sonra ise Beyköy’de olacaktı.

Demek ki Harekât planına göre 9. Kolordu ve 10. Kolordu hedeflerine ulaşamamıştı.

Bardız’da olması gereken Hafız Hakkı Paşa Oltu’da, Karaurgan Köyü’nde olması gereken 9. Kolordu komutanı İhsan Paşa ise Bardız’dadır.

 

 

Demek ki kolordular arasındaki irtibatsızlık Sarıkamış felaketinin yaklaşmakta olduğunu haber vermekteydi.

Harbiye Nazırı Enver Paşa, taarruz emri için acele ediyordu.

Bardız’da Sarıkamış'a yapılacak taarruz için bir toplantı yapılması kararı alınır..

Toplantıya katılanlar İhsan Paşa, Ordu Harekât Şube Müdürü Yarbay Feldman, III. Ordu Kurmay Başkanı Bronsart Paşa, 10. Kolordu’nun beklenilmesi gerektiğine dair görüş belirterek 10. Kolordu’nun gelmesini beklemeleri gerektiğine dair görüşler söylemişlerdir.

Osmanlı Ordusu’nun 11. Kolordusu Birliklerinin önündeki Çar askerleri ise geriye çekilmekteydi.

Sonuç olarak Bardız’da bulunan bir tümen, olması gereken bölgede olmayan 10. Kolordu ve nihayet 11. Kolordu’nun önünde Köprüköy’e taarruz etmekten kaçınan ve  Mecingert’e  geriye doğru çekilmekte olan Rus birlikleri.

Bu manzara askeri harekât için çok güzel bir anlam taşımaktaydı.

Bunu gören Enver Paşa, 25 Aralık 1914 tarihinde Bardız’da bulunan 29. Tümen’in Sarıkamış’a taarruz etmesi emrini verir.

Sarıkamış’a doğru 9. Kolordu’nun 29. Tümeni ile taarruz yapılacaktı.

Haber alınamayan Osmanlı III. Ordusu’nun 10. Kolordusu ise yukarıda görülen kesikli çizgili hat üzerinden Bardız’a gelmesi gerekirken Kosor üzerinden Allahuekber Dağları’na yönelmişti. 

Bundan habersiz Osmanlı III. Ordusu’nun 9. Kolordusu’nun 29. Tümeni’nin Mehmetçikleri ise karlı buzlu yollarda Sarıkamış’a taarruz etmek üzere Bardız’dan hareket etmişlerdi.

Bu şartlar altında ateşin bile donduğu bir günde taarruz için yarın yani 25 Aralık 1914 tarihi bekleniyordu.

Allah (CC) bütün şehitlerimize rahmet eylesin.

ARKEOTEKNO