SÜMERLERDEN HİTİTLERE BİR DEĞERLENDİRME

S. Vedat Karaarslan

Sümerlerden önce UR/URUK yerleşimlerinde 'Subaru' lar var. Bunların Asyatik bir topluluk oldukları kesin, kökenleri (bir konferansta bir akademisyenin yaklaşımı) daha sonra bizim Anadolu'da ortaya çıkan Hurriler olduğu ve Hurrilerin Hititleri çok fazla etkiledikleri kaydediliyor, Hitit Kralı III. Hattuşuli'nin karısı Kizzuwatnalı (Que ülkesi, Ovalık Kilikya, Çukurova, Adana) Hurrili Lavazantiya şehri İştar'ın rahibi Pentibşarri'nin kızı İştar rahibesi Puduhepa kadar kaya anıtlarında başka hiçbir tavananna (ana kraliçe) tasviri yok, tarihin ilk feministi olduğu bilinir, 'first lady' ler gibi, III. Hattuşuli Kadeş dönüşü, Puduhepa'yı Hattuşa'ya getirir ve eşi olarak seçer, yukarıdaki kaya anıtı Fraktin anıtıdır ve Puduhepa ve III Hattuşuli  Teşup ve Hepat'a tapınırken tasvir edilmiştir,  şimdi buradan hareketle Roma'yı kuranların Hurriler olup olmadığı konusu bana göre Hititlerin bir gecede ortadan kayboldukları gibi bir efsaneye dayalı söylemler ile geçiştirilmeye çalışılıyor, bu kadar insan bir gecede nasıl kaybolabilir, gerçi Hitit kral mezarlarının bulunamaması bunu doğruluyor gibi, çanak-çömlekleri şimdi Boğazköy'de bulunuyor, kuzeyden (Karadeniz) esrarengiz Kaşka' ların saldırısından bahsedilir hep, ama Truva veya batı Anadolu üzerinden Roma'ya kadar uzanan bir ilişki de ortaya konulabilir,  Kaşkalar yağmacı ve savaşçı bir halk, daha çok Kuzeyden yani Karadeniz Bölgesinden saldırıp geri çekilirlerdi, tüm bilgileri Hitit arkeolojisinden bilebiliyoruz, Hitit krallarından bir tek II.Murşili Kaşkaları yenebildi ve kralları Pihhuniya'yı esir etti, Kaşkaların en etkin olduğu dönemler m.ö. 2000-1200 yılları arasında yani tunç çağının en son dönemlerinde, sonra da zaten Demir Çağı başlıyor 1200 den sonra, ne esrarengiz bir toplum ki Hititler ortadan kalkınca onlarda yok oluyorlar, Muşkiler Doğu Anadolu'nun batısından girdiler, Güneyden de Anadolu'ya Aramiler girdi, bir de hala çözülemeyen bir sır gibi ortada olan Deniz Kavimleri (sea people) denilen adeta 'çapulcu' olarak nitelenen bugünkü deyimle 'ne idüğü belirsiz topluluklar' ın neden olduğu yıkım Hititlerin yıkılmasına neden oldu, bu arada yazı da kayboldu ortadan, yani karanlık bir dönem, (yıl içinde 1 ve 2 olursa mutlaka bir şey oluyor, Ön Asya tarihine bakınız 2100, 1200, milattan sonra da 2012 ne oldu, hani Maya takviminin sonu...komplo teorileri, düşünelim), Deniz Kavimleri  Mısır'a kadar gittiler ama III.Ramses bunları püskürtmeyi başardı, bu Deniz Kavimlerinin etnisitesi hala tartışma konusu,  Hititler yıkılınca Güney Anadolu'ya inenler (ya da kaçabilenler) Geç Hitit olarak adlandırılıyor, peki diğerleri nereye gitti, o arada Truva da yıkıldı, (m.ö 1184) bunlar nereye gitti. Eğer Umbria' ya (İtalya) gitmedi iseler Julius Caesar ve Augustus köklerini neden Aeneas'a dayandırarak m.ö. 85 de yağmaladıkları kentin Sulla zamanında yeniden inşa ettirmeye karar verdiler... Augustus'un da Truva'ya ayrı bir önem verdiği ve  Roma'yı ataları olarak kabul ettiği Truva' lı Aeneas' ın oğulları Romulus ve Remus kurmadı mı? Sahi Troya düştükten sonra Brad Pit'in Achilles'i oynadığı filmde Aeneas filmin sonunda kendisine verilen bir kılıç ile Umbria'nın yolunu tuttu ama Truva'nın en önemli eseri olan Palladion heykelini filmin senaristi neden unuttu acaba?... Yoksa heykeli bir diğer rivayet olan Odysseus ile Diomedes'İn kaçırdıklarına mı inanıyor filmin senaristi...Her iki rivayete göre de olsa sonunda biliyoruz ki Palladion Heykeli sonunda Roma' daki Vesta Tapınağı' na yerleştirilmişti bile.. 

Yine bir deniz kavimleri göçü var m.ö 1200 ler de başlayan, Anadolu kim oldukları hala tartışmalı olan bu kavimler göçü sonrasında harap oluyor, tam bu olayların akabinde efsaneye göre Roma, MÖ 753 tarihinde Truva prensi olan Dardanya'lı ve Antandros (bugünkü Altınoluk) dan denize açılan Aeneas'ın torunları olan Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşler tarafından kuruluyor, bunları bir kurt emzirir, (aynen bizdeki bozkurt efsanesi gibi), Romulus Remus'u daha sonra katleder, Aenes kim?, Truva filminde bile Paris Roma'yı kurması için kılıcını Aeneas' e verdi, Aeneas bir Troyalı, Anadolulu yani, Vergilius'un Aeneas adlı kitabını önerebilirim. Roma'yı kuran taş yontu ustaları ile ünlü Etrüsklerin son kralı Tarquinis'in ve Etrüsklerin nasıl ortadan kaldırıldığına dair Roma efsaneleri bugün dahi gizemini korumakta. Etrüskçe hala çözülemedi ya da çözülmek mi istenmiyor? İsteyen Adile Ayda'nın ' Etrüskler Türk mü idi' adlı kitabına bakabilir...  

Herodot Anadolulu Lidyalıların da Roma'yı kurmuş olduklarından bahseder, hatta Roma'ya gidecekleri günümüz göç yollarında yaşayan facialı yolculuklar gibi değil kura sonucunda belirlendiğinden bahsedilir, doğru ise Roma kura sonucu Anadolu'dan Roma'yagidenlerin kurdukları bir yer mi oluyor şimdi, Lidyalılar, Truvalılar, biraz Hititler (Anadolu'nun güneyine inmeyen Geç Hititler ya da Hiyeroğlif Hititler denilen bazen de Suriye Hititleri diye adlandırılanlar hariç) hepsi de Anadolulu, Atina' da dahi önceden bir yerli halktan bahsediliyor Pelasglar, (bu konuda ben de doküman tasnif ediyorum) hala tartışılmakta, bugünkü Filistinliler olduğu bunların da Fenikeliler olduğu ortada, peki bu Pelasglar kim? Deniz Kavimlerinin içindeki Pelesetler ise Batıdan mı Fenike ve Kenan kıyılarına geldiler. Yoksa önce Kuzeyden Avrupa ovalarına indiler buradan da Deniz Kavimlerinin içine girip Fenike kıyılarına mı geldiler? Herodot'un Pelasgların Grekçe bilmediklerini söylemesi bu teorinin doğruluğunu gösteriyor. Limni adasında bir yazıt var Etrüskçe, Kazım Mirşan Hoca bunu yayımladı, ancak hala tartışılıyor, bunlar kesinlikle Helen değil, çünkü Herodot yazıyor onların Helen olmadıklarını, Helenlerden önce bugünkü Yunanistan'da Pelasg'lar oturmaktaydı. Sonuç olarak o tarihlerde adı Yunanistan bile olmayan şehir devletleri esasına dayalı olarak yaşamlarını sürdüren insanların oturduğu bu bölgede Hititlerin Anadolu'ya girdikleri yer olan Kaşka'lar gibi Kafkas kökenli Pelasgların  oturdukları biliniyor,

Sümerlerin Latin Amerika'daki Mayalar ile olan ilişkilerine gelince ; Sümerleri yıkanlar Sami ırkına ait olan Akkadlardır.Mayaların Ameridyan dilinin M.Ö 16.000 e dayandırıldığına göre yıkılış tarihi M.Ö 2530 dan itibaren başlayan Sümerler ile bir ilişkisinin bu yıkılış tarihinden itibaren iklimin de ısınmasıyla birlikte kuzeye göç edenlerin Bering Boğazı yoluyla Amerika kıtasına gittikleri dil benzeşimleri olarak ortaya konuldu. Günümüzdeki Altay steplerinin Altaic müziği ile Amerikan Country müziği arasındaki genetik hafıza ortaklığı bu gerçeği ortaya koymuyor mu? En eski ele geçen gemi ise Kanada Royal Ontario Müzesi'nde bulunan Narmer Paleti dönemine (m.ö. 3100) tarihlendiriliyor, bu gemiler ile yapılan seyahatlarda ortaya çıkan günümüzdeki ortak genetik hafızanın kökenleri aranmalıdır.  

Bildiğiniz üzere kanıtsız arkeoloji olmaz, tarih de yazılamaz, bundan dolayı flu olan alanların açıklığa kavuşturulması gerekiyor, bunların bilimsel makaleler ile gerekçelerinin bazı konferanslarda verilmekte olduğunu çok iyi biliyoruz.

 

ARKEOTEKNO