SALGININ NUMERİK ANALİZİ

Salgının yayıldığı yıl olan 2020 sayısındaki sayıların toplamı olan 4 sayısının numerolojik değerlendirmeler sonucunda Çince dört sayısının karşılığı olan 'si' kelimesinin yanına 'kral' anlamına gelen 'wang' kelimesi geldiğinde 'siwang'  mandarin lehçesi ile birlikte güneydoğu bölgesinde kullanılan Kantonca'da  'ölüm' anlamına gelir. Salgının ilk çıktığı şehir olan Wuhan kenti de Çin'in güneydoğu bölgesinde yer alır ve Çinliler 4 sayısını her zaman uğursuz bir sayı olarak bilirler.

Diğer yandan Türklerde ‘mut’ kelimesi olarak Orhun Anıtlarında geçen Idıkut kelimesindeki ‘kut’ anlamına gelen ‘yirmi’ yaşında kişinin ‘mutlu’ ve ‘kutlu’, ‘kutsal’ olduğu bildirilmesine ve Idıkut’un Doğu Türkistan'da eski adı Koçu olan Turfan bölgesinde kurulan IDIKUT Uygur Devleti'nin de adı olması ve (m.s. 866) 2020 yılında 20 sayısının iki adet olmasına rağmen bu kadar çok felaket olması ile ‘korona’ denilen salgın neden oldu diye sorulan soruya karşı numerologlar, 2020 deki rakamların toplamının ‘4’ olması ve 2020 deki ‘iki adet sıfır’ rakamına bağlarlar. Halbuki, Stanford Üniversitesi'nden nörofizyolog Pribram, evreni bir arada tutan bütün bilgilerin bulunduğunu iddia ettiği holografik hiçlik de denilen sıfır, aslında bilginin depolandığı yer imgesi olarak kuantum teorisinde önerilmişti.

4'ün Özel Anlamı: 4 Sayısının Enerjisi, Kader Ve Şans Üzerindeki Etkisi –  Spiritueller.Net

Rakamsal olarak 2020 yılındaki toplamı olan ‘4’ rakamı esas olarak ‘evrensel numara’ yıl olarak bilinir. Evrensel yıl 4 aslında o yılın titreşim (frekans) sayısı olarak verilir ki numerologlar 4 için; hayatı organize etme yılı ve her şeyi yeniden planlama yılı, salgında her şeyin yeniden planlamaya tabi tutulması gibi yaklaşımlarla bu numerolojik değerlendirmeyi haklı kılıyor gibi olsa da Kehanetler kitabının yazarı Brownie’nin 2005 yılında yazdığı ‘2020 yılında salgın olacak’ öngörüsünü neye dayanarak yaptığını şimdiye kadar hiç kimse cevaplayamadı.

Astrolojik olarak sıkı bir düzen konumuna geçmek, kişinin kendisi ile ilgilenmesi için zaman ayırması gereği olarak dört sayısının mükemmelliğini izole olmak ya da mesafe korumak olarak bugünkü sağlık önerileri olarak anlayabilir ve kozmik ya da atmosferik olayların enerjinin depolanması ile ruh halinin önemsenmesi sinirlerin gerilmesi, kansızlık, başın ve boyun ağrılarına karşı bir panzehir olarak görülmesi olarak anlamdırılabilir.  

Bütün bu değerlendirmeler içinde yaşam enerjisinin temeli Hipokrat’ın (m.ö. 460-377) öngördüğü dörtlü temelde insan sağlığı ile ilgili sarı safra suyu-tükürük- kan-siyah safra suyu karşılığı olarak ateş- su-hava- toprak olarak öngördüğü sıra ile öfkeli- ağırbaşlı-sıcakkanlı-melankolik insan felsefesine sahip yaşam enerjisi ve ruh hali Türk kozmolojisinde ise bütün eşyanın türediği ateş, maden-metal, su, ağaç ve toprak olarak beşli olarak ortaya çıkmıştır.

  Türk Mitolojisi&Tarihi - 5. KUTUP YILDIZI "Derler Kutup Yıldızı, Gökteki  bir kapıdan, " Aydınlatırmış bizi, nur verir üst yapıdan!..." Eski Türk  Efsanesi Tanrı, dünya ile yıldızları Kutup yıldızına bağlamış: Kutup yıldızı  Türk

    DEMİRKAZIK YILDIZI (KUTUP YILDIZI)

Tanzimat döneminde 1844 yılında Padişah Sultan Abdulmecid zamanında belirlenen ve insanı simgelediği bilinen Türk bayrağındaki İslamiyet’i temsil eden Hilal’in yanında Türk adını temsil eden beş köşeli yıldızın ise Kızıl Han- Ak Han- Kara Han- Gök Han- Sarı Han olarak Türk Kozmololojisinde öngörülen şekliyle beş yönü temsil eden beş elementin bir yansıması olduğu düşünülebilir. Eski Türklerde Demur ya da Temur Kazguk olarak bilinen Demirkazık ya da Kutup Yıldızı'nın yeryüzünde tam altında bulunan yerin merkezini yöneten hükümdar ve etrafındaki yıldızlar ise onun hizmetkârı olarak kabul edilirdi.

Numerolojik bir değerlendirme olarak içinde bulunduğumuz yıl olarak 2021 deki sayıların toplamının beş sayısına tekabül etmesi ise, kozmolojik olarak yaşam enerjisinin mükemmel olma gerekliliğini ortaya koyuyor. 

ARKEOTEKNO  

Not: Mitolojik olarak eski Mısırlılar, insanın öldükten sonra yıldız olduğuna inanırlardı. Mısırlıların hiyeroglif yazılarında “ruh” bir baş, iki kolu, iki bacak olarak çizilirdi. Bu simge, taşlarda ya da saray duvarlarına çizildiğinde beş köşeli görünmesinden dolayı yıldızların genellikle beş köşeli olarak çizilmesi bir gelenek halini almıştır.