ELON MUSK'IN BEYİN MATEMATİĞİ YANILGISI

S. Vedat Karaarslan

Arkeolog- Y. Mühendis

Elon Musk, 2016 yılında diğer şirketlerinin yanında sinsice pazarda yer almaya çalışan Neuralink adlı şirketi ile insan beyninin doğrudan bilgisayarlar ile iletişim kuracak şekilde bilgi transferini de sağlayacak bir yapının kurulması için çalışmakta.

Musk, beyin -makine entegrasyonunda öncelikle beynin motor korteks bölümünü  ultra ince çivi elektrotlara tutturulmuş bir entegre devre ile aktive ederek kasların hareket edebilmesini sağlamak daha sonra da 'düşünce' yi beyinden alarak bir makinede okunabilir kodlara çevirerek okuyabilmek olarak açıklamıştır. Çipler ile beyine sinyaller göndererek bir matris ağı oluşturarak körlüğü de ortadan kaldıracak bir çalışma Neuralink çalışmasının ana hedefleri arasında..

Elektrotlar yumuşak polimerlerden yapılmakta, elektrotları çipe bağlayan ince ipliksiler çok fazla nörondan gelen 1500 den fazla kayıt yapılmasını sağlar. Bu kayıtlar bir bluetooth iletişim ile makineye gönderilerek anlaşılabilir bilgilere çevrilir. Burada ana problem beyin implantları olarak kullanılan materyallerin beyne zarar vermeyecek bir maddeden imal edilmesi gerektiğidir. Elektronik cihazların çalışmasında elektronların öncül rol oynadığı gibi beynin de çalışmasını sağlayan sodyum ve potasyum iyonlarından alınan bilgilerin kodlanarak anlaşılır hale getirilmesi bu elektrotların en büyük görevi..Bu elektrotların yumuşak bir 'jell-o' ya bir naylon çatalın batırılması gibi eğer elektrot beynin ilgili bölümüne bir zarar verirse alınacak verilerin son derece yanıltıcı olacağı öngörülmekte...   

DARPA'nın 1970 li yıllardan bu yana beyin-makine arayüz çalışmalarını desteklediği bilinmekle birlikte Musk, 19 farenin başında %87 başarı oranı ile denediği bu elektrot sistemi için FDA nın bu cihaza onay verebilmesi için daha fazla denek üzerinde deneme yapmasına gerek duyabileceğini açıklamıştı.

Bütün bu çalışmaların hedefinde kol ve bacaklar olmak üzere 4 uzvu felç olan ve tıbben Quadriplegia olarak adlandırılan felçlilerde beynin motor korteksi üzerine konulacak 4 adet çip ile felçli hastanın tedavi edilebileceği öngörülmekte...

Buraya kadar insan-makine etkileşimi olarak simbiyotik bir ilişki olarak mantıksal öngörülerin hepsi doğru ancak unutulan husus şudur...

Carneige Mellon Üniversitesi’nden H.Moravec, beynin doğal bir uzantısı olarak kabul edilen göz ile beyin ilişkisini ortaya koymuştu. İnsan gözünden hareket ederek beyine doğru uzanan yol üzerinden beynin statüsünü incelemişti... Bugün de anatomik yönden bildiğimiz üzere eski çağlarda göz, beynin dışarıya uzanan bir uzantısı olarak kabul edilirdi.

Yaklaşık 2 cm genişliğinde ve yarım milimetre kalınlığında olan göz retinası resmin görülmesi için büyük bir efor sarf ederken bunun onbeşte biri (1/15) kadar bir süre içinde bir resmin değişimini takip edebiliyor. Marovec simbiyotik bir yaklaşımla bunu robotlar üzerine taşıyarak robotların da insan seviyesinde algılama yapabilmesi için yaklaşık 100 komut alması (1 komut 10 işlem) gerektiğini ve bunun da yaklaşık 1000 MIPS (Million Instructions Per Second) değerine karşılık geldiğini hesaplamıştı. Retinanın insan beyninde karşılık bulduğu alanın ağırlığı yaklaşık 0.02 gram olduğu düşünülürse bu alanın 1000 MIPS lik değere karşılık geldiği matematiksel olarak hesaplanır. İnsan beyni 0.02 gram retina değerinden 75.000 defa daha ağırdır ve buradan insan beyninin görmek için yaptığı hesap sayısı saniyede 100 trilyon cps (calculation per second) e tekabül etmesi gerektiği ortaya çıkar. İşte beynin simülasyonunu yapacak robot- bilgisayarlar eğer yapılırsa, bu kapasitede olacaktı...

İster gen sayım projeleri olan DNA dizileri analizleri gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otizm temelli araştırmalar olarak bilinen Simons Simplex Koleksiyonu oluşturulması veya yine bir otizm temelli genom araştırma programı olarak google'ın büyük bir otizm veri tabanı oluşturmasına yönelik MSSNG Tüm Genom Sıralama Projesi olsun isterse Almanya'daki Juliech Yüksek Performanslı bilgisayarı olsun Yüksek Performanslı Bilgisayarlar olmadan Musk'ın yapacağı implantlar yoluyla beyinden sinyal almak, Moravec'in öngördüğü hesaplamalara dayalı bilgisayarlar olmadan yapılamaz.

YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYAR YOL HARİTASI (HIGH PERFORMANCE COMPUTER)

Musk, ancak beynin lokalize edilmiş bir bölgesinde çalışabilir ve dolayısıyla holografik beyin işlevsel verileri alamaz. Bu kadar verinin v.4.0 ve v4.1 versiyonu ile 24 Mbps'a kadar çıkabilen bir 'bluetooth' iletişim protokolu ile transfer edilip edilemeyeceği ise elektronikteki Shannon yasalarına aykırı olarak ayrı bir tartışma konusu değil mi?

ARKEOTEKNO