BİLGİ NEDEN PAYLAŞILIR?

S. Vedat Karaarslan

Ağ topolojileri herkesin ulaşamadığı ağ yapıları olarak 'vertical network' herkesin ulaşabildiği 'horizontal network' olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre 'intratnet' ağlar dikey ağ yapısı olarak tanımlanırken 'internet' evrensel kullanımı nedeniyle yatay ağ yapılı ağlar olarak tanımlanır. Her iki durumda da ağ üzerinden akan bilgiler semboller sistemi kullanılarak ifade edilen, dolayısıyla kolaylıkla iletilebilen ve yayılabilen bilgi türü olarak explicit (belirtik) bilgi ve söze dönüştürülmesi zor olan, davranışa dayalı yeteneklerle ifade edilen ve kurallara bağlı olmayan ‘örtük’ bilgi veya söylenmeden anlaşılan anlamında da İngilizce de kullanılan şekliyle (sözsüz) 'tacit' yani 'zımni' bilgidir. Herhangi bir konu veya araştırma hakkındaki ’veri’ ler ve ‘information’ un uygulanması olan 'knowledge' yani 'bilgi' nasıl sorusuna cevap verir. Bilgi ya keşfedilir veya bir şekilde ele geçirilir. Bu özelliği bilgiye zımni (gizli, tacit) olma özelliği verir ve paylaşıma açıldığı oranda topluma yayılır (socialisation) ve değişim, gerçekleştirir. (B.Fernandez) 

Uygulama sürecinde ise bilginin toplumu nasıl yönlendireceğine yönelik kurallar belirlenerek 'akıl' a gidecek süreçler tamamlanmış olur. Sonuç olarak 'akıl' a giden yolu açan 'bilgilenmek' eylemi 'sosyalleşme' ve 'değişim' in oluşturduğu 'paylaşım' ile gerçekleşir.

ARKEOTEKNO