KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ, BELEDİYECİLİK VE GE-LİŞ-MEK-TE OLAN ÜLKELER

Öyle sanayi devrimini kaçırdık bari bilişim devrimini kaçırmayalım diyerekten beyhude bir avunma gayreti ve söylemi içinde afaki laflarla dövünmek ya da her bir 'powerpoint' sunumunda ilk slaytlarda görülen ve artık gına getiren 'sanayiyi kaçırdık ama bilgi çağını kaçırmayalım' diye başlayan belagat 'retorik' yerine bizde nedense belediye denilince akla hep 'inşaat' gelir.

Bir türlü şu kadim şehirlerimizin verimli ve geniş topraklarına bir plan dahilinde hala neden yerleşemedik diye hayıflanırken nedeni bellidir ancak nedenlerinin herkesçe malum olduğu Ortadoğu'nun makus kaderi hem ihtişamı gösteren (!) en fazla bol pencereli dev binalar başta olmak üzere inşaat yapmak kaderimiz ise hem de en fazla inşaatın depremle, sel ile, heyelan ile doğal afetler ile yıkılmasını beklemek o kadar şansa kalmış bir sonuç olarak ortaya çıktığı anlaşılıyor.

En fazla inşaatı yapmakla patır patır yıkılması arasında ahlaki sorunların sorgulanmasını düşünürken olacak şey mi diyerek bu durumu sorgulayıp buna rağmen o binlerce yıllık kadim Mezopotamya arkeolojisinden tanıdığımız Zigguratlar, Piramitlerin bölgede hala ayakta kalmasının onları yapan kadim insanların dahil olduğu her türlü meslek grubuna saygı duyulmasını gerekli kılıyor.

Toprak aynı, su aynı, taş aynı, altımızdaki faylar (kırık) üstümüzdeki gökyüzü aynı ancak sadece insan farklı iken demek ki günümüzde aşılması gereken tek bir neden var o da 'insan faktörü'.

Halbuki günümüzde sektörel bazda kişilere dayalı büyük bir hızla yer kapma yarışları ve savaşları yapılırken belediyecilik alanında önemli gelişmeler getireceği bilinen ve de anlaşılan Avrupa Birliği (5G) de  2030 yılına kadar bütün vatandaşlarına coğrafyasına bakılmadan her yerden, ödenebilir fiyattan 1 Gbps hızında internet 'evrensel hizmet' gereği olarak verileceğini taahhüt ve ilan etti. Elektrifikasyon ağının bakım, işletme ve idamesinde dahi günümüzde başarılı olamayan ülkeler bu 1 Gbps lık hızı ülkelerin en ücra köşelerinde nasıl vereceklerini tasarlayamamaları görülmekle birlikte bu durum AB ülkeleri için bir ütopya değil ama gelişmemiş ya da ge-liş-mek-te olan ülkeler için hala bir muamma ya da muallak olarak bir bilinmezlik içinde tartışılmıyor bile.

Doğal afetlerde de kesintisiz bir acil haberleşme altyapısının sağlanması dahil olmak üzere bunda da başı çeken tüzel kişilikler arasında belediye hizmetlerinin her ilin sahip olduğu 'şehir performansı' karnesinde yer alan hususlar nedeniyle vatandaşlarına sunulması geliyor. Demek ki en az 6-7 yıl içinde 1Gbps erişim hızı herkesin erişebileceği harcıâlem (yaygın) pazarda alınır satılır gibi hale gelecekken halen AB de bu altyapının nasıl kurulacağına dair finansman modelinin nasıl olacağı tartışılırken bunun sadece telefon ya da internet gelirleri ile yapılamayacağını otonom araçlar ve belediyecilikte akıllı şehirler, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin uygulamalarının başını çektiği 6G standartlı alt yapılar kurulmaya başlandı bile. Terahetz ler dönemi olarak başlayacak ve saniyede 1 trilyon salınımı olarak altyapılar teçhiz edilecek ve bu hızlar geleneksel transistörün yerini alacak diğer elektronik anahtarlama sistemleri ile tasarımlanması da bizim elektronik sanayiine bir haber olsun.

Böylece fiziksel ve sanal dünya birleşecek bir metavari alt yapısına dair veri tabanlarının kurulması gerçekleşerek bunun şehir yaşantısına belediyecilik uygulamalarında yeni boyutlar ve ufuklar getireceği anlaşılıyor. Bu alanda birçok makale ve yazı yazmış bir kişi olarak ve 2000 li yılların başında Türkiye'nin bir fiber optik kablo uluslararası 'hub' noktası olması projelerinin tartışma düzeyinde kaldığı anlaşılan çalışmalara rağmen  umalım ki dünyadaki bu hızlı hatta devletimizin halen görüşmelerini sürdürdüğü uluslararası alanda Hindistan ve Çin üzerinden gelerek Avrupa'ya uzanacak kuşak ve yol girişiminde (One Belt-One Road) Türkiye'nin bazı ülkelerin girişimiyle baypas edilme çabalarını önleyecek ve bu girişimlere ülkemiz adına büyük ekonomik yararlar ve katkı sağlayacak değişim ve gelişmeler bu büyük projeye altyapı sağlayacak çalışmalar alegorik bir şehir efsanesi haline dönüşmesin.

ARKEOTEKNO