ENDÜSTRİYEL ARKEOLOJİ VE GELECEĞİMİZ

ENDÜSTRİYEL ARKEOLOJİ VE GELECEK

 

Dünyada endüstriyel arkeoloji alanında en büyük organizasyon Uluslar arası Endüstriyel Mirası Koruma Komitesi olarak bilinen The International Committe for The Conservation of The Industrial Heritage (TICCIH) adlı kuruluştur.

 

İnsanlık tarihinde icatlara dayalı endüstriyel ürünler bir ülkenin endüstriyel geçmişinin araştırılarak aynen bir tabiat varlığı ya da eski eserler gibi korunmasına yönelik çalışmaların bütününü kapsar. Binalar, makine, eserler, mühendislik ve , mimari eserler bu alana girer... Dahilerin ortaya çıkışı 17. yüzyıl , icatların ortaya çıkışı ise 18. yüzyılda gerçekleşmiş...

 

Bir yenilik ya da icat olarak olarak ısınma amaçlı kullanılan 1920 lerin önemli yakıtı havagazı, kömürün ısıtılmasıyla ortaya çıkan değişik Hidrojen, Metan, Karbonmonoksit ve Etilen'den oluşan gazların ısınma amacıyla kullanılıyor olmasıdır... Üretimine yönelik fabrikalar 1920 li yıllardan bu yana Türkiye'de genellikle Almanlar tarafından kurulurdu... Genellikle sanayi devriminin ilk yıllarının mimarisini yansıtırlardı...

 

Havagazını ortadan kaldıran yenilik ise, m.ö. 4. binlere kadar tarihlendirilen Sümerlerin ünlü Gılgameş Destanı'nda katran (i-kur-ra) olarak bilinen petrolün son 100 yılda kullanılması ve m.ö. 900 lerden de bu yana bilinen Doğalgazın, coğrafyasında olmayan ülkeler tarafından ekonomiye kazandırılması ile olmuş...

 

Eskiye de rağbet etmenin icat çıkarmak için gerekli olduğu, arkeolojik eserlerle birlikte endüstriyel arkeolojik alanların da korunmasının geleceğe yönelik planlamalarda yer alınması açısından gerekli olduğu anlaşılmakta...

 

ARKEOTEKNO