CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRK TELEKOMÜNİKASYONU SEKTÖRÜ SERGİSİ

PTT olarak bildiğimiz Türkiye'nin hem posta işlerini hem de telefon hizmetlerini halka sunan kuruluş 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştu. Bu kısaltılmış addaki ikinci 'T' harfinin 'telgraf' olduğu PTT nin son harfi olan 'T' esasında 'Telefon' iken telekomünikasyon işlerinin PTT den ayrılması sonucunda sondaki 'T' harfi 'Teşkilatı' nın 'T' harfi olmuştu.

İşte 183 yıllık bir kuruluş olan PTT nin gerek üçüncü 'T' sinin 'Telefon' olduğu gerekse Türk Telekomünikasyon A.Ş. de görev yaparken Cumhuriyetin 75. yıl kuruluş yıldönümünde kutlamalara destek olma ve katılmak için Genel Müdürlüğün ve Ankara Telefon Başmüdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Data ve Elektronik Cihazlar Grup Başmühendisi olarak yürütmek üzere görevlendirilirdim.

Bu görev ile birlikte Türk Telekomünikasyon A.Ş nin (TT) bütün sergi, konferans gibi etkinliklerinde daha sonraki yıllarda Türk Telekomünikasyonun hangi noktada olduğu ile ilgili olarak tanıtım faaliyetlerine önce adı PTT sonra adı Türk Telekomünikasyon A.Ş olan kurum tanıtımlarını Grup başmühendisi olarak yürütürdüm. Öyle ki o zamanlar, tabi Mobil telefonlar olmadığı için TT' ye sergi alanlarında günümüzde eskiden gelen mesleki bir görev olarak kendimi sorumlu (!) hissedip her ankesörde çevir sesi var mı diyerek ahizesini kaldırıp hâlâ kontrol etmeye çalıştığım, çevir sesi yoksa ilgililere ulaşmaya çalıştığım pek fazla kullanılmadığı için mahsun ancak tarihsel yönü itibarıyla mağrur, ankesörlü telefonları tesis edip kurduğumuz için TT ye sergi alanının en güzel yerinden ücretsiz sergi alanı tahsis edilirdi. TT bu sergi alanları için haberleşmeyi sağlayan ankesörlü telefonları kurduğu için herhangi bir ücret ödemezdi. Biz de TT de ne kadar teçhizat varsa sergilenmek ve halka tanıtım yapmak üzere sergi alanına taşırdık.

Bu katılımlarda bazı durumlarda TT ile sektörel olarak ilgisi olmayan sergilere de katılım sağlanırsa da toplumun farklı kesimlerine TT nin hizmetlerinin anlatılması ve tanıtılması yönüyle bu durum çok da fazla yadırganmazdı.

Nitekim 1998 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yıl kutlamalarında Ankara Yenişehir Santral Binası'nda çok özel bir sergi düzenleyerek Telekomünikasyon altyapısında kullanılan bütün teçhizatların sergilenmesinde görev almıştım.

Demek ki Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. Yıldönümü olan bu sergiyi 1998 yılında yapmıştık. (sergi resimleri)

Umudum ve talebim odur ki Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bugünlerde günümüzde de böyle bir serginin halka açık olarak yapılması ve Telekomünikasyon sektörünün nereden nereye geldiğine yönelik olarak tamamen halka açık ve kolayca ulaşılabilir bir bölgede bu ve ilave yapılacak diğer telekomünikasyon teçhizatlarının sürekli sergilenerek genç nesillerin Türk telekomünikasyon teknolojisinin gerek üretim gerekse altyapı olarak nereden nereye geldiğini görüp teknolojinin geçmişi ve geleceği hakkında fikir edinmelerinin sağlanmasının yapılıyor olmasıdır. (Fotoğraflar Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü ilgili birimi tarafından çekilmiştir.)

ARKEOTEKNO