HELIOCENTRIC EVREN MODELİ

 
Ortaçağ karanlık Avrupa'sının 1543 yılında Kopernik'in ölüm döşeğinde korkudan yazamadığı yasak kitabının ölürken basılacağı bilgisi verilmesinden 57 yıl sonra sadece gezegende başka canlılar da var dediği için İtalya'da 1600 yılında yakılan Bruno'dan sonra Galileo 'nun deneysel gözlemleri ile de desteklenen ancak yakılma korkusu ile inkar ettiği Heliocentric yani 'güneş merkezli evren' modelinden bu yana tam (2014-1543)= 471 yıl geçmiş bulunuyor. Böyle biliniyor. Bu bilginin acziyetine karşın Sümer-Akkad (m.ö.2360-2180) VA-243 numaralı tableti yukarıdaki silindir mühründeki güneş merkezli evren modelini günümüzden tam 6000 yıl önce bildikleri ortaya çıkarılmış. Ortada güneş ve etrafında gezegenler dönüyor. Kilisenin dünya merkezli evren modeline karşı çıkanın cayır cayır yakıldığı yıllardan binlerce yıl önce günümüz gök geometrisi ve kozmolojisinin teorisini ilk kez 'Sümer-Akkad' lar taşlara kazımış.Sümer-Akkad gök mekaniği postulasının tasvir edildiği Berlin'deki çalıntı silindir mühür eser Berlin Devlet Müzesinde....
ARKEOTEKNO