DÜŞÜNEN BİR BEYNİN FREKANSLARI

İnsanın kapasitesi en üst düzeyde olup da pek fazla kullanmadığı organın beyin olduğu bazı durumlarda espri de olsa doğru olan bir gerçekliktir.

Uluslararası Baş Ağrısı Derneği, baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup halinde sınıflandırmıştır. En bilineni birincil (primer) olan acıyı algılayan reseptörler olmadığı için ağrıyı hissetmediği bilinen beyin damarlarının genişliyor olması ağrının kaynağı olarak bilinirken ikincil tip baş ağrıları ise başta enfeksiyonlar olmak üzere kan damarlarındaki hasarlar olarak bilinir. [1]

Beynin 0.1 ile 100 Hertz frekans aralıklarında bölündüğü alt frekansları olan delta (δ, 0.1-4), teta (θ, 4-8), alfa (α, 8-13) , beta (β, 13-30) ve gama (γ,> 30) frekansları genel olarak değerlendirilir.

Bir şehir efsanesi haline gelen beynin hala %10 nu kullanıyorsak ki bu artık bir şehir efsanesi haline gelmiştir diyebiliyor ve insan beyninin tam kapasite ile çalışıyor olmasını hedefliyorsak EEG (Elektroensefalografi) cihazlarında 100 Hertz değerine kadar ölçüm yapılabiliyorken 7 Hertz frekanslarının (salınımlarının) üst değerlerinin dikkate alınmaması bir sorun olarak görülebilir.  

Hâlbuki bir rahatsızlık durumu olan beyin nöronlarında ani ve kontrolsüz boşalmalar olarak bilinen deşarjların bir semptomu olan epileptik beyinlerde ise 100 Hertz değerinin üzerinde bir değer olan 120 Hertz değerinin de üzeri dikkate alınır.

Yapılan araştırmalarda farelerin beyinlerinden ise EEG cihazlarıyla 200-2000 Hertz arasında bir beyin salınım (frekans) değeri alınırken CEEG denilen Computerize EEG cihazlarında 250 Hertz üzerine kadar ölçümler yapılabiliyor ve normal EEG cihazlarında pek fazla kullanılmayan 30-70 Hertz üzerindeki frekanslara ‘artifact’ değerler olarak tanımlanır ve dikkate alınmaz.

Beyin dalgalarının 80 Hertz değeri üzerindeki frekanslarının yüksek frekans olarak tanımlandığı değerlere göre eğer beynimiz 250 Hertz değerine kadar salınım yapabiliyor ve biz sadece 70 Hertz değerine kadar ölçümü alıp bunun üzerinde 7 Hertz üzerini yok varsayıyorsak ölçümü yapılamayan 180 Hertz miktarındaki beyin frekanslarımızın karşılığı değerlendirilmeyecek midir?

Beynin 30 Hertz değerinden üzeri frekanslarda salınım yapması eğer yüksek frekans olarak kabul ediliyorsa o zaman durum daha da vahim hale gelir.

Ancak sinirbilime göre frekans değerleri 100 Hertz-500 Hertz arasındaki değerler genellikle gama frekansları ya da High Frequency Oscillation olarak tanımlandığını biliyoruz.

Yapılan araştırmalara göre kortiko-bazal gangliyon talamokortikal halkadaki anormal derecede artan beta bant aktivitesi ile ilişkili (Oswall ve diğerleri, 2013) olan Parkinson hastalığının beyindeki 130 Hertz salınımlardan kaynaklandığını ve buna neden olan beynin anatomik alanının subtalamik çekirdek olduğu ortaya konulmuştur.

Halk arasında beyin pili takıldı şeklindeki ifadeler daha çok beyin stimülasyonu olarak bilinen subtalamik çekirdek üzerine konulan elektrodlar vasıtasıyla beynin içi kısımlarının elektriksel olarak uyarılması olarak bilinen derin beyin stimülasyonu tedavisidir.

Sonuç olarak bu rahatsızlıklarla birlikte EEG tabanlı normal beyin ölçümlerinde 7 Hertz değerinin üzerinin dikkate alınmıyor olması epileptik beyin rahatsızlığının 120 Hertz ve Parkinson hastalığında ise 130 Hertz ve üzerinin dikkate alınıyor olması ile beynin yüksek frekanslarda daha iyi çalışabileceğine yönelik teoriler ile tezatlık teşkil edecek sonuca ulaşıldığını gösteriyor.

Hâlbuki insan beynin gamma frekansları olarak bilinen 36-44 Hertz arasında nöronlarının eş zamanlı olarak harekete geçerek düşünceyi en üst düzeye çıkardığı bilinmektedir.

Bundan dolayı yaratıcılık, sezgi, hayal kurma ile bağlantılı olarak görülen ve anıların, duyguların ve duyumların deposu olan teta dalgalarının içsel odaklanma, meditasyon, ruhsal farkındalık oluşturmasına yol açan 4-8 Hertz salınımlı ‘theta healing’ ve 36-44 Hertz frekanslı insan konsantrasyonunun zirvesinde olduğunun işareti olan ‘gamma healing’ sağlıklı bir beynin işlemesi için diğer alt frekanslar gibi çok iyi anlaşılması gerekir.  

ARKEOTEKNO

[1] https://www.medicalpark.com.tr/bas-agrisina-ne-iyi-gelir/hg-2035

[2] https://www.nature.com/articles/s41598-017-15966-6

[3] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23395217/