DELTA VE GAMMA FREKANSLI BEYİNLER VE ALZHEİMER

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Elektronik Mühendisi (MSc.)

Beyinde iletişimsizliğin ve işlevselliğin kaybolması anlamına gelen Alzheimer rahatsızlığı, nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan ya da pratik deyişle bilginin beyinde üretimini engelleyen amiloid ve nörofibri plaklarının oluşumu ile başlar.

Bu plakların temizlenmesi için aşı çalışmaları yanında şimdilik önerilenler arasında besin seçimi ve egzersiz yapma düşünülmesi gereken iki husustur. Bu iki hususa, kişinin nasıl bir düzen içinde yaşamını geçirmekte olduğunu da eklemek gerekir.

Excessive Daytime Sleep Top Symptom Of Alzheimer's Disease

Bu plakların (plaque) temizlenmesi insan vücudundaki beyin omurilik suyunun beyni temizlemesi uyku ile bağlantılı durumu ortaya çıkarır. Beyin Omurilik Sıvısının beyindeki bu plakları temizleyebilmesi için uyku gereksinimi ortaya çıktığı anda uyku halinde beyin nöronları arasındaki mesafenin açılması nedeniyle nöronların arasından geçen sıvının bu plakları  daha kolay temizlemesi ile ortaya çıkan bir olayın sonucunda olur.  

Lack of Deep Sleep May Make Brain Vulnerable to Alzheimer's - Brainlab.org

Normal durumda bilinçli yani uyku yok ise beyin içindeki nöronların arasındaki mesafenin daha küçük olması uyku anında ise bilinçaltının devreye girerek nöronlar arasındaki mesafenin daha da uzun olmasını sağlar.

Beynin omurilik sıvısının beyin içinde ve nöronlar arasında bulunan bu amiloid ve nörofibri plaklarının ortadan kaldırması  yani bir nevi toksinlerin atılması ‘beynin yıkanması’ olarak bilinir. [1] Bu nedenle Alzheimer hastalığına yakalanmamanın bir yolu kaliteli bir uykudur. Beynin toksik atıkları boşaltma sistemi olan Glenfatik denilen beyin omurilik sıvısı ile nöronların yıkanarak beyin içinde plak gibi oluşan toksik maddelerin beyinden atılması, uyku anında maksimum seviyede olur. [2]

Bu nedenle üçüncü seviyedeki bilinçaltı ‘delta’ frekanslarının yayıldığı ( 1- 3 Hertz) seviyesine çıkabilen kaliteli bir uyku süresinin Alzheimer hastalığını önlemek için uygun bir yöntem olduğu söylenebilir.  

Cerebrospinal Fluid - Assignment Point

Beyine mekanik ve immünolojik koruma da sağlayan Beyin Omurilik Sıvısının (BOS) (Cerebrospinal Fluid) epizodik hafızayı ortadan kaldıran Alzheimer plaklarının temizlemesinde beynin delta frekansları seviyesindeki yayılımın öneminin yanında bir de diğer çalışma da beynin her bölgesinde bulunan 40 Hertz üzerindeki Gama dalgalarının uyarılmasıdır.

Gama frekanslarınıni toksik amiloid-β seviyelerinin düşmesi ve nörfibrilerin oluşmasındaki 'tau' fosforlaşmasındaki azalma fareler üzerinde kanıtlanmıştır. Bu kanıtlama deneyi MIT'den Li-Huei Tsai adlı bir araştırmacı tarafından bulunmuşsa da [3] gama frekansları ile Alzheimer hastalığının tedavi edilmesine yönelik daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.[4]

Gama frekansları aktivitesinin daha çok beyin korteksi, hipokampüs, talamus ve retiküler oluşumlarla birlikte duyusal ve bilişsel tepkilerle de ölçülebilen bir özellikte olduğu için 40 Hertz gama sinyallerinde Alzheimerlı beynin bu frekansa tepke verdiği gözlemlenmiştir. [5]

Generating Theta Brainwaves for Healing - NeuroSelfCare

Beyin nöronlarının derin uykuda oluşan delta frekansında (1-4 Hertz) ayrık konumu ile arasından geçen BOS’ un Alzheimer hastalığına neden olan plakları ortadan kaldırmasına karşın duyumsama, algılama ve bilişsel işlevselliği en üst düzeye çıkaran 40 Hertz gama frekansında beyinde oluşan bütün nöronların senkronize olarak harekete geçerek plakları temizlemesinden anlaşılan beyinden yayılan dalgaların en küçük ve en büyük değerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar.  

ARKEOTEKNO

[1] https://www.discovermagazine.com/mind/new-clues-to-alzheimers-cause-found-in-how-fluid-leaves-the-brain

[2] https://www.pnas.org/content/115/17/4483

[3] https://www.the-scientist.com/news-opinion/toward-treating-alzheimers-disease-with-brain-waves-32393

[4] https://pathwayshealth.org/hospice-topics/connecting-brain-wave-therapy-with-alzheimers/

[5] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221315821630016X

[6] https://itb.biologie.hu-berl

[7] Makale resmi Miomedicine Neuroscience Mental Health sayfasından alınmıştır.